Lleoliad, Safle a Phwnc

Trosolwg

Mae ein llyfgelloedd yn cynnig amrywiaeth o amgylcheddau astudio hyblyg sy'n addas i anghenion unigol a grwpiau, yn cynnwys mannau i gydweithio, mannau cymdeithasol a mannau astudio'n dawel. Mae gennym hefyd ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau i ôl-raddegion.

Mae pedwar safle Llyfrgell, a phob un yn ymwneud â gwahanol bynciau. Mae’n bosib y byddwch yn defnyddio mwy nag un o’r Llyfrgelloedd yn ystod eich astudiaethau.

Llwythwch map y campws i lawr i weld lle mae'r canghennau gwahanol.

Y Brif Lyfrgell

Deunyddiau am y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnwys y Llyfrgell Gymraeg, casgliadau arbennig ac Adran Archifau a Llawysgrifau.

Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
Ffôn: 01248 382983
[Oriau Agor]


View Larger Map

Llyfrgell Adeilad Deiniol

Y prif gasgliadau o gylchgronau gwyddonol, haniaethol, cyfeiriadau a llyfrau. Yma hefyd, ceir casgliad mawr o fapiau ordnans, pridd ac arolygon daearegol. Llyfrgell Adeilad Deiniol hefyd yw cartref deunydd seicoleg.

Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UX
Ffôn: 01248 382984

[Oriau Agor]

Llyfrgell Safle’r Normal

Deunyddiau ar addysg, gan gynnwys casgliadau o lyfrau plant, a gwyddorau chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff.

Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2PZ
Ffôn: 01248 383048

[Oriau Agor]

Llyfrgell Wrecsam Maelor

Nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg ac iechyd

Canolfan Archimedes, Wrecsam. LL13 7YP
Ffôn: 01248 383914

[Oriau Agor]