Lleoliad, Safle a Phwnc

Trosolwg

Golwg Gyffredinol

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o amgylcheddau astudio hyblyg sy’n addas i anghenion unigol a grwpiau, yn cynnwys mannau i gydweithio, mannau cymdeithasol a mannau astudio’n dawel. Mae gennym hefyd ystafelloedd cyfarfod.

Mae pedair o lyfrgelloedd ar y safle, pob un â'i meysydd pwnc ei hun. Mae'n bosibl y gwnewch chi ddefnyddio mwy nag un o'n llyfrgelloedd yn ystod eich astudiaethau.

Y Brif Lyfrgell

Casgliadau: Y celfyddydau, dyniaethau, Busnes, Gwyddorau cymdeithas y gyfraith a Cherddoriaeth. Y drws nesaf i'r Brif Lyfrgell fe welwch chi'r Archifdy a Chasgliadau Arbennig. Mae hefyd yn cynnwys y Llyfrgell Gymraeg, casgliadau arbennig ac Adran Archifau a Llawysgrifau.

Prif Lyfrgell
Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
Ffôn: 01248 382983
[Oriau Agor]


View Larger Map

Llyfrgell Adeilad Deiniol

Casgliadau: Y prif gasgliadau o gylchgronau gwyddonol, haniaethol, cyfeiriadau a llyfrau. Yma hefyd, ceir casgliad mawr o fapiau ordnans, pridd ac arolygon daearegol. Llyfrgell Adeilad Deiniol hefyd yw cartref deunydd seicoleg.

Llyfrgell Deiniol
Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UX
Ffôn: 01248 382984

[Oriau Agor]

Llyfrgell Safle’r Normal

Casgliadau: Deunyddiau ar addysg, gan gynnwys casgliadau o lyfrau plant, a gwyddorau chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff.

Llyfrgell Safle'r Normal
Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2PZ
Ffôn: 01248 383048

[Oriau Agor]

Llyfrgell Wrecsam Maelor

Casgliadau: Nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg ac iechyd

Llyfrgell Maelor, Wrecsam
Canolfan Archimedes, Wrecsam. LL13 7YP
Ffôn: 01248 383914

[Oriau Agor]