Cysylltwch â ni

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg.

Ymholiadau Cyffredinol

01248 382981
llyfrgell@bangor.ac.uk
Cliciwch yma i gael ein horiau agor.

Holwch y Llyfrgell

Mae ein sgwrsio ar-lein ar gael drwy ein gwefan.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Help gyda'ch astudiaethau

01248 382981
libsupport@bangor.ac.uk
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Archifau a Chasgliadau Arbennig

01248 383276

archifau@bangor.ac.uk
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cyfryngau Cymdeithasol


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu i chwilio @BangorUniLib

Ffurflen Adborth Cwsmeriaid

Rydym yn croesawu eich barn.
Ffurflen Adborth Cwsmeriaid

E-adnoddau a Systemau Llyfrgell

01248 382967
eresources@bangor.ac.uk
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cysylltiadau Allweddol

Ceir manylion cyswllt aelodau staff penodol drwy glicio yma