Cysylltwch â ni

Benthyciadau, adnewyddu ac ymholiadau cyffredinol

TelephoneFfon

E-MailE-Bost

PostPost

Llyfrgell

+44 (0) 1248 382981

(Yn ystod oriau agor gyda staff )

llyfrgell@bangor.ac.uk

Neu defnyddiwch ' Chat' trwy
ein gwefan (Mon-Fri 9am-4pm)

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

Prifysgol Bangor

Bangor

Gwynedd. LL57 2DG

Mae croeso i chi gysylltu gyda’r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg

Ymholiadau'n gysylltiedig â Chefnogaeth Academaidd

libsupport@bangor.ac.uk - 01248 382981

Facebook iconTwitter icon

Cysylltiadau Allweddol

I ffonio un o’n staff yn uniongyrchol, ffoniwch (+44) 01248 38 a’r estyniad a nodir isod (oni nodir fel arall).

Cefnogaeth Academaidd - Rheolwyr Cyfrifon

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau Jenny Greene 3572
Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas Mairwen Owen 2915
Coleg Gwyddorau Naturiol   8826
Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Yasmin Noorani 8589
Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol Beth Hall 2081

Gweinyddiaeth a Chyllid

Cynorthwywr Personol i’r Cyfarwyddwr ac Ymholiadau Cyllid Gwawr Griffiths 3772

Archifau a Chasgliadau Arbennig

Pennaeth Archifau a Chasgliadau Arbennig Elen Wyn Simpson 3276
Ymholiadau Archifau Ann Hughes 3276
Ymholiadau Casgliadau Arbennig Shan Robinson 2913

Casgliadau a Datblygiadau Digidol

Rhestrau Darllen Tîm Rhestr ddarllen 8179
Ymholiadau am System y Llyfrgell Datblygiadau Digidol 2972
Adnoddau Electronig Adnoddau Electronig ddesg gymorth 2965
Ymholiadau Hawlfraint Grŵp Hawlfraint y Llyfrgell 2965
Caffaeliadau    

Gwasanaethau Cwsmer

Prif Lyfrgell - Goruchwyliwr Safle Sarah Owen 2988
Llyfrgell Deiniol – Goruchwyliwr Safle Marc Duggan 8153
Llyfrgell Normal – Goruchwyliwr Safle Gwyn Williams 3048
Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd, Wrecsam – Goruchwylwyr Safle Samantha Dodd 3914
Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd, Wrecsam – Goruchwylwyr Safle Julie Moulton 3914
Hygyrchedd a Chefnogaeth gydag Anabledd Tony Heaton 2980
Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd Arholiadau 3048
Cardiau llyfrgell a mynediad Marc Duggan 8153
Benthyciadau cyfnod byr Sarah Owen 2988
Iechyd a Diogelwch Stuart Read 8381

 

 

Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau – yn ôl tîm

Cyfarwyddwr

  Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd ac Archifau 8417

Cynorthwywyr Personol a Gweinyddu

Gwawr Griffiths Swyddog Cefnogi Gweinyddu a Chynllunio 3772
Chris Roberts Cynorthwywr Gweinyddol 3474

Cefnogaeth Academaidd

Mairwen Owen Pennaeth Cymorth Academaidd (Gweithredol) - Llyfrgellydd y Gymraeg a'r Gyfraith 2915
Jenny Greene Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd 3572
Beth Hall Llyfrgellydd Cefnogaeth Ymchwil 2081
Yasmin Noorani Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd 8589
Michelle Walker Rheolwr yr Ystorfa a Data Ymchwil 2773
Samantha Dodd Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell 3914
Marc Duggan Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell 8153
Julie Moulton Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell 3914
Gwenda Owen Swyddog Cefnogaeth Academaidd 8630
Gwyn Williams Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell 3048

Archifau a Chasgliadau Arbennig

Elen Wyn Simpson

Pennaeth Archifau a Chasgliadau Arbennig

3276
Lynette Hunter Archifydd 3276
Ann Hughes Swyddog Archifau 3276
Shan Robinson Swyddog Casgliadau Arbennig 2913

Casgliadau a Datblygiadau Digidol

Tracey Middleton Pennaeth Casgliadau a Datblygiadau Digidol 8455
  Rheolwr Casgliadau a Datblygiadau Digidol  
Alan Dawson   2972
Chrissie Ley Hughes Swyddog Cefnogi Adnoddau Digidol a Hawlfraint 2965
Susan Antoniazzi Cydlynydd Cynnwys a Rhestrau Darllen 3161
Marjan Baas-Harmsma Cydlynydd Adnoddau a Data Digidol 8074
Sarah Brader Cydlynydd E-drwyddedau 2967
Gabriella Williams Cydlynydd E-drwyddedau 8027
Richard Williams Cydlynydd Metadata 2971
Geraint Gill Cynorthwyydd Casgliadau a Datblygiadau Digidol 2886
Melissa Jones Cynorthwyydd Casgliadau a Datblygiadau Digidol 2868

Gwasanaethau Cwsmer

Tony Heaton Pennaeth Gwasanaethau Cwsmer 2980
Stuart Read Goruchwyliwr Adnoddau a Stoc 8381

Main Library:

Sarah Owen Gwasanaethau Goruchwyliwr Cwsmer 2988
Lois Jones Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2983
Tracy Jones Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2983
Bethany Lewis Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2983
Lisa Lympany Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2983
Laoise O'Connell Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2983
Sarah Morton Williams Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2983
Heledd Williams Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 3276
Stephen Hunter Gwas Gwasanaeth Cwsmer 2983
Heledd James Gwas Gwasanaeth Cwsmer 2983
Colin Vanes Gwas Gwasanaeth Cwsmer 2983

Deiniol Library:

Marc Duggan Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell 8153
Lynne Carter Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2984
Rheon Jones Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2984
Colin Ryan Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2984
Bet Thomas Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2984
Sharyn WIlliams Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2984
Wayne Williams Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 2984

Normal Site Library:

Gwyn Williams Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell 3048
Ruth Snape Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 3048
Dafydd Murphy Customer Services Attendant 3048

Healthcare Sciences Library, Wrexham:

Samantha Dodd Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell 3914
Julie Moulton Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell 3914
Jill Bellis Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 3919
Beth Wright Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 3919
Gillian Web Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmer 3919
chat loading...