Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cysylltiadau Allweddol

Ffoniwch (+44) (0)1248 38 a'r rhif estyniad a roddir isod i siarad yn uniongyrchol â'n staff cyfeillgar a pharod eu cymorth.
Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg.

Prif Llyfrgell

Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ffôn: 01248 382983
llyfrgell@bangor.ac.uk

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llyfrgell Deiniol

Ffordd Deiniol
Bangor
Gwynedd
LL57 2UX

Ffôn: 01248 382984
llyfrgell@bangor.ac.uk

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llyfrgell Safle'r Normal

Ffordd Caergybi
Bangor
Gwynedd
LL57 2PZ

Ffôn: 01248 383048
llyfrgell@bangor.ac.uk

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llyfrgell Wrecsam Maelor

Canolfan Archimedes
Parc Technoleg Wrecsam
Wrecsam
LL13 7YP

Ffôn: 01248 383919
llyfrgell@bangor.ac.uk

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Cefnogaeth Academaidd

Meysydd Cyfrifoldeb Allweddol

Rheolwr Cefnogaeth Academaidd
Bangor Busnes
Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
Ysgol y Gyfraith
Ysgol y Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas**
**Cefnogaeth ar gyfer Gwyddorau Cymdeithas yn unig
Mairwen Owen 2915
Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaeth ac Ieithyddiaeth
Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau
Ysgol y Gymraeg
English Language Centre for Overseas Students (ELCOS)
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas**
**Cefnogaeth ar gyfer Hanes ac Athroniaeth yn unig
Jenny Greene 3572
Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig
Ysgol Gwyddorau Naturiol
Ysgol Gwyddorau Eigion
Beth Hall 2081
Ysgol Gwyddorau Iechyd
Ysgol y Gwyddorau Meddygol
Ysgol Seicoleg
Yasmin Noorani 8589
Uwch Gynorthwywr Cefnogaeth Academaidd Gwenda Owen 8630
Rheolwr yr Ystorfa a Data Ymchwil Michelle walker 2773
 

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Rheolwr Gwasanaeth Cwsmeriaid Tony Heaton 2980
Cerdyn Myfyriwr / Cerdyn Staff Marc Duggan 8153
Cefnogaeth Hygyrchedd ac Anabledd Ymholiadau 2988

Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd

Ymholiadau 3048
Benthyciad byr Sarah Owen 2988
Iechyd a Diogelwch Stuart Read 8381
Arweinydd Tîm Prif Llyfrgell Sarah Owen 2988
Arweinydd Tîm Prif Llyfrgell Marc Duggan 8153
Arweinydd Tîm Prif Llyfrgell Gwyn Williams 3497
Arweinydd Tîm Llyfrgell Wrecsam Maelor Samantha Dodd 3914
Arweinydd Tîm Llyfrgell Wrecsam Maelor Julie Moulton 3914
 

Archifau a Chasgliadau Arbennig

Rheolwr Archifau a Chasgliadau Arbennig Elen Wyn Simpson 2966
Archifydd Lynette Hunter 3276
Uwch Gynorthwywr Archifau Ann Hughes 3276
Uwch Gynorthwywr Casgliadau Arbennig Shan Robinson 2913
 

Casgliadau a Datblygiadau Digidol

Rheolwr Casgliadau a Datblygu Digidol Tracey Middleton 8455
Ymholiadau Rhestrau Darllen Tîm Rhestrau Darllen 2968
Chwiliad Llyfrgell/Ymholiadau Systemau Llyfrgell Datblygiadau Digidol 2972
Ymholiadau E-Adnoddau Adnoddau Electronig ddesg gymorth 2967
Ymholiadau Hawlfraint Grŵp Hawlfraint y Llyfrgell 8074
Ymholiadau Derbyniadau Tîm Derbyn Llyfrau 3161

Gweinyddu

Gweinyddwr Gwawr Griffiths 3772
 
chat loading...