Gwybodaeth i staff am Hawlfraint

Hawlfraint yw hawl perchenogaeth gyfreithiol sy'n galluogi i grewr gwaith ysgrifenedig, artistig neu gyhoeddedig reoli'r modd y caiff ei ddefnyddio.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gydymffurfio â rheolau hawlfraint ac mae disgwyl i chithau fel gwiethiwr gynhyrchu deunyddiau o ansawdd uchel ar gyfer eich addysgy/dysgu neu unrhyw adnoddau eraill o fewn y brifysgol; mae hyn yn cynnwys sicrhau bod unrhyw gynnwys a ddefnyddir yn fyfreithlon.

 

Os ydych wedi defnyddio neu wedi ystyried defnyddio cynnwys trydydd part mewn unrhys fformat, dylech fod wedi ystryried cyfraith hawlfraint trwy edrych ar ein tudalen cwestiynau cyffreding am hawlfraint.

Tudalennau Hawlfraint y gallech fod â diddordeb ynddynt:

 

Cymorth:

Os ydych yn ansicr ynglŷn â defnyddio cynnwys, neu os hoffech gael arweiniad ynglŷn â hawlfraint, cysylltwch â’r Llyfrgell.