Gwybodaeth am Hawlfraint i Fyfyrwyr

Hawlfraint yw hawl perchenogaeth gyfreithiol sy'n galluogi i grewr gwaith ysgrifenedig, artistig neu gyhoeddedig reoli'r modd y caiff ei ddefnyddio.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gydymffurfio â rheolau hawlfraint ac mae disgwyl i chithau fel myfyriwr gydymffurfio â chyfraith bresennol y DU ar hawlfraint.

Trwy gydol eich cwrs, efallai y byddwch yn awyddus i gopïo deunydd, h.y. cynnwys o we-dudalennau, erthyglau cylchgronau, delweddau ayyb. Dylech sylweddoli y bydd y deunydd hwn, fel rheol, wedi’i warchod gan hawlfraint, a dylech fod â dealltwriaeth o’r hyn y cewch ei gopïo.

Dylech fod wedi ystryried cyfraith hawlfraint trwy edrych ar ein tudalen cwestiynau cyffreding am hawlfraint.

Tudalennau Hawlfraint y gallech fod â diddordeb ynddynt:

Cymorth:

Os ydych yn ansicr ynglŷn â defnyddio cynnwys, neu os hoffech gael arweiniad ynglŷn â hawlfraint, cysylltwch â’r Grŵp Hawlfraint

chat loading...