Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyno theses yn electronig:
E-gyflwyno

Mae'n ofynnol i chi hunan-gyflwyno copi electronig o'ch PhD i'r Llyfrgell drwy'r system PURE. Ni fydd y Llyfrgell yn derbyn theses wedi’u hargraffu. Pan fyddwch yn barod i gyflwyno, bydd rhaid i chi:

  • Sicrhau eich bod yn cydymffurfio â hawlfraint ar gyfer unrhyw ddeunydd trydydd parti yn y thesis; dylid gwneud yr ymdrechion gorau i geisio caniatâd ar gyfer unrhyw eitemau nad ydynt wedi’u cynnwys gan drwyddedau hawlfraint y Brifysgol. Os na ellwch gael caniatâd i gynnwys deunyddiau hawlfraint trydydd parti yn eich thesis, yna ni fyddwch yn gallu gwneud y fersiwn hwn o’ch thesis ar gael yn rhydd ac yn agored drwy Storfa Sefydliadol y Brifysgol. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein Caniatâd Trydydd Parti – Canllawiau Arfer Gorau.
  • Mwy am hawlfraint yn y thesis Cadw eich thesis yn gyfreithlon
  • Llenwch ffurflen cyflwyniad i’w chyflwyno gyda’ch thesis [Word doc][Pdf]
  • Dilynwch yr canllaw cymorth i lwytho eich traethawd ymchwil i fyny i'r system PURE

Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu hyfforddiant sgiliau, cysylltwch â’r tîm Cefnogaeth Academaidd

chat loading...