Cyflwyno theses yn electronig:
E-gyflwyno

Mae polisi’r Brifysgol yn nodi’n awr bod raid i bob darn o waith PhD a gyflwynir gynnwys fersiwn electronig (ar CD neu gyfatebol). Pan fyddwch yn barod i gyflwyno, bydd rhaid i chi:

  • Sicrhau eich bod yn cydymffurfio â hawlfraint ar gyfer unrhyw ddeunydd trydydd parti yn y thesis; dylid gwneud yr ymdrechion gorau i geisio caniatâd ar gyfer unrhyw eitemau nad ydynt wedi’u cynnwys gan drwyddedau hawlfraint y Brifysgol. Os na ellwch gael caniatâd i gynnwys deunyddiau hawlfraint trydydd parti yn eich thesis, yna ni fyddwch yn gallu gwneud y fersiwn hwn o’ch thesis ar gael yn rhydd ac yn agored drwy Storfa Sefydliadol y Brifysgol. Rhaid i chi ddewis y cymal “optio allan” yn y ffurflen datganiad. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein Caniatâd Trydydd Parti – Canllawiau Arfer Gorau.
  • Mwy am hawlfraint yn y thesis Cadw eich thesis yn gyfreithlon
  • Llenwch ffurflen datganiad i’w chyflwyno gyda’ch thesis:
    Datganiad a Chaniatâd: [Word] [pdf]

Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu hyfforddiant sgiliau, cysylltwch â’r tîm Cefnogaeth Academaidd