Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Termau E-Adnoddau

Defnyddwyr awdurdodedig - Unrhyw berson sy'n cael caniatâd i fynd at yr adnodd neu ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd arall.


Dilysu (authentication
)- proses sy'n adnabod y sawl sy'n ceisio mynd ato.

 
Ôl-ffeiliau - Ôl-rifynnau cyfnodolion, wedi eu cynnwys weithiau mewn tanysgrifiad.

 
Chwilio Booleaidd - techneg a ddefnyddir wrth chwilio e-adnoddau i wneud canlyniadau’n fwy perthnasol. Mae'n defnyddio geiriau megis A, NEU, NID i gyfuno termau o fewn chwiliad.

 
Cronfeydd Data - Casgliad o ddata a gedwir ar gyfrifiadur neu weinydd, a hynny er mwyn hwyluso'r broses o fynd ato a'i ddefnyddio

E-lyfr - Fersiwn electronig o lyfr.

E-gyfnodolyn - Fersiwn electronig o gyfnodolyn/teitl cyfres

 
Embargo –  cyfnod amser o gyhoeddi i'r adeg pryd y caniateir mynediad ar-lein. 

Testun llawn - cynnwys llawn eitem yn hytrach na chrynodeb neu gyfeiriad.

HTML (Hypertext markup language) - hon yw’r iaith sylfaenol a ddefnyddir i greu gwe-dudalennau.

 
HTTP – (Hypertext Transfer Protocol) – dyma sylfaen cyfathrebu data i'r We Fyd Eang.

 
Rhyngwyneb - Y man lle mae defnyddiwr yn cwrdd ag adnodd

 

Cyfeiriad IP – rhif sy'n nodi pa gyfrifiadur sy'n cael ei ddefnyddio a'i leoliad.

 
Dilysu IP - y dull a ddefnyddir gan ddarparwyr e-adnoddau er mwyn gwirio defnyddiwr, a chadarnhau tanysgrifiad llyfrgell.

 
Talu wrth weld - Y dull o brynu mynediad at ddeunydd yr union adeg y defnyddir ef, yn hytrach nag fel rhan o danysgrifiad a delir ymlaen llaw.

 
PDF - (Portable document format); mae’r fformat ffeil hwn yn gofyn am ddarllenydd PDF megis Adobe Acrobat, Adobe Reader, a Preview.

 
Mynediad o bell - Cyrchu a defnyddio adnoddau llyfrgell y tu allan i’r llyfrgell ffisegol.

 
Shibboleth
- cynllun dilysu addysg uwch sy'n rhoi mynediad at e-adnoddau trwy alluogi defnyddwyr i fewngofnodi gyda'u manylion mewngofnodi a roddir gan y brifysgol.

 
Defnydd heb awdurdod - unrhyw ddefnyddiwr nad yw’r cytundeb trwyddedu’n ei (d)diffinio’n fanwl fel Defnyddiwr Awdurdodedig.

 
URL – (Uniform Resource Locator) - Cyfeiriad dogfen ddigidol ar y Rhyngrwyd.

 
Defnyddiwr galw heibio - Defnyddwyr sydd â chaniatâd i ddefnyddio cyfrifiaduron y sefydliad sydd ar gael i’r cyhoedd.

 
Porwr gwe - Rhaglen gyfrifiadurol sy'n dod o hyd i wefannau neu wybodaeth ar rwydwaith.

chat loading...