Ffurflen Adborth Cwsmeriaid

Rydym yn croesawu eich barn ynghylch yr adnoddau a’r cyfleusterau yr ydym yn eu darparu, a’r ffordd y gallwn eu cyflwyno.

A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen adborth isod i roi sylwadau neu awgrymiadau, a’n helpu ni i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau a’r adnoddau gorau posibl. Bydd y wybodaeth a roddwch yn ein helpu i gynllunio ein gwasanaethau yn y dyfodol.

Os oes gennych ymholiad neu broblem sydd angen ei datrys yn syth, cysylltwch â Desg Gymorth y Llyfrgell ar 01248 382981.