Cefnogi Academaidd

Adrannau ar y dudalen hon:

1. Beth yw Cefnogaeth i Ddefnyddwyr?

2. Cysylltu â Cefnogaeth i Ddefnyddwyr

3. Gweithdai Sgiliau Gwybodaeth (Chwilio am Wybodaeth, E-Adnoddau, Refworks)

1. Beth yw Cefnogaeth i Ddefnyddwyr?

Mae'r Tîm Cefnogaeth Academaidd yn dîm o arbenigwyr gwybodaeth sydd â'r swyddogaeth bennaf o helpu defnyddwyr llyfrgell i gael y mwyaf o'r wybodaeth sydd ar gael iddynt, p'un ai ei bod o adnoddau’r Brifysgol neu o fan arall. Mae gan bob Coleg ei Llyfrgellydd Cyswllt ei hun. Os ydych yn aelod staff academaidd a fyddai'n hoffi gwella sgiliau llythrennedd gwybodaeth eich myfyrwyr gellwch wneud apwyntiad gyda Llyfrgellydd Cefnogi Academaidd eich Coleg i drafod datblygu sesiynau wedi eu haddasu i anghenion eich grŵp o fyfyrwyr. 

Os ydych yn fyfyriwr sy'n chwilio am ffynonellau gwybodaeth ar gyfer traethawd, traethawd hir neu waith academaidd arall, ac angen help gydag adnoddau llyfrgell, cysylltwch â'r Tîm Cefnogaeth Academaidd i gael arweiniad a chynghorion.

Mae'r tîm Cefnogaeth Academaidd yn darparu sesiynau a gweithdai sydd wedi'u haddasu i anghenion eich adran. Mae'r tîm yn barod i gwrdd â staff academaidd i drafod eich anghenion, a datblygu sesiynau i'w cael eu cyflwyno gan naill ai aelod o'r tîm neu ar y cyd.

2. Cysylltu â Cefnogaeth i Ddefnyddwyr

 

Penaeth Cefnogaeth Academaidd (Gweithredol)

 
Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas Mairwen Owen
2915
 

Cefnogaeth Academaidd

Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas Mairwen Owen
2915
Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau Jenny Greene
3572
Coleg Gwyddorau Ffisegol Chymhwysol Beth Hall
2081
Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Yasmin Noorani
8589
Coleg Gwyddorau Naturiol Beth Hall
2081

Staff Cefnogaeth Academaidd

Swyddog Cefnogaeth Academaidd Gwenda Owen
8630
Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell
(Llyfrgell Deiniol)
Marc Duggan
8153
Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell (Safle'r Normal) Gwyn Williams
3048
Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell (Wrecsam) Samantha Dodd
3914
Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell (Wrecsam) Julie Moulton
3914
  Michelle Walker
2773

 

3. Gweithdai Sgiliau Gwybodaeth (Llythrennedd Gwybodaeth; sgiliau chwilio; defnyddio cronfeydd data llyfryddol a chyfeirio, yn cynnwys defnyddio offer cyfeirio).

 

Mae'r tîm Cefnogaeth Academaidd yn darparu sesiynau a gweithdai sydd wedi'u haddasu i anghenion eich adran. Mae'r tîm yn barod i gwrdd â staff academaidd i drafod eich anghenion, a datblygu sesiynau i'w cyflwyno naill ai gan aelod o'r tîm neu ar y cyd.