Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi Academaidd

 

Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Mae'r Tîm Cymorth Academaidd yn arbenigwyr lle mae gwybodaeth yn y cwestiwn. Eu gwaith yw eich helpu i gael y gorau o'r wybodaeth a'r adnoddau sydd ar gael. Os ydych yn chwilio am wybodaeth ar gyfer traethawd, traethawd hir neu waith academaidd arall, neu angen ychydig o help i ddefnyddio catalog neu adnoddau'r llyfrgell, cysylltwch â'ch Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd am gyngor ac awgrymiadau. Rydym yn cynnig gwasanaeth galw heibio neu gellwch gysylltu â ni ymlaen llaw i drefnu apwyntiadau un i un.

Cefnogaeth i Staff 

Os ydych yn aelod o'r staff academaidd, gallwn weithio gyda chi i gynnig sesiynau pwrpasol y gellir eu hymgorffori yn eich modiwlau. Gall y sesiynau hyn ymdrin â phynciau fel sut i gael gafael ar y ffynonellau gwybodaeth cywir, sut i ddod o hyd i gyfeiriadau o ansawdd da a'u defnyddio, sut i gloriannu'r dystiolaeth, yn ogystal â rheoli cyfeiriadau a defnyddio meddalwedd rheoli cyfeiriadau.

Sut y gallwn ni helpu:

  • Cyflwyniadau Cynefino y Llyfrgell - Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd rydym yn cynnig cyflwyniad byr a thaith ragarweiniol o amgylch eu cangen berthnasol hwy o'r llyfrgell i fyfyrwyr newydd. Cysylltwch â ni i drefnu sesiwn gynefino i'ch Ysgol neu sesiwn un-i-un i unigolion.

  • Gweithdai Sgiliau Gwybodaeth - Gallwn ddarparu sesiynau a gweithdai wedi'u haddasu ar gyfer anghenion myfyrwyr. Mae'r tîm yn barod i gwrdd â staff academaidd i drafod eich anghenion, a datblygu sesiynau i'w cyflwyno naill ai gan aelod o'r tîm neu ar y cyd. Gall sesiynau gynnwys amrywiaeth o bynciau, a gyflwynir trwy gyfrwng cyflwyniadau grŵp neu weithdai cyfrifiadurol ymarferol.

 

Cysylltwch â ni

I gysylltu â'n tîm cyfeillgar ac ymroddedig, neu i ddod o hyd i'r Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd ar gyfer eich Ysgol, ewch i'n tudalen cysylltiadau allweddol.

chat loading...