Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cymorth gyda Hygyrchedd

Mae Llyfrgell Prifysgol Bangor yn cynnig ystod eang o wasanaethau yn benodol ar gyfer defnyddwyr sydd â Chynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP).

  Alla i archebu copi fformat hygyrch o adnoddau’r llyfrgell?

 • Hawliau benthyca ychwanegol:
  Mae gan ddefnyddwyr sydd â PLSP yr hawl i fenthyca eitemau benthyciad byr yn unig am gyfnod hirach: 4 awr yn hytrach na 2 awr, 48 awr yn hytrach na 24 awr, a 6 diwrnod yn hytrach na 3 diwrnod ar gyfer eitemau benthyciad byr.
 • Ystafelloedd Technoleg Gynorthwyol
 • Gwasanaeth casglu llyfrau:
  Mae defnyddwyr sydd â PLSP ac sy'n cael trafferth cyrraedd y silffoedd yn gymwys i ddefnyddio'r gwasanaeth casglu llyfrau. Os hoffech ddefnyddio'r gwasanaeth, cyflwynwch eich rhestr ddarllen wrth y ddesg gwasanaeth cwsmeriaid, neu ei hanfon mewn e-bost i llyfrgell@bangor.ac.uk cyn 4pm. Bydd eitemau sydd ar gael yn barod i chi eu casglu erbyn 10yb rhwng dydd Llun a dydd Gwener. Bydd eitemau y gofynnwyd amdanynt ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul ar gael ar öl 10yb ddydd Llun.
 • Hawlio arian yn ôl am lungopïo:
  Efallai y bydd defnyddwyr sydd wedi eu cymeradwyo gan y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA) yn gallu hawlio eu costau llungopïo yn ôl oddi wrth yr adran Cyllid Myfyrwyr. I wneud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael derbynneb bob tro y byddwch yn prynnu credyd argraffu. Dylid anfon y derbynebau i'r adran Cyllid Myfyrwyr.
 • Canllawiau Cymorth
 • Ffurflen gais fformat hygyrch
 • Cyfleusterau'r Canghenau
 • Sensus Access (Dull hunan-wasanaeth sy’n galluogi myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor i drosi dogfennau’n awtomatig i fformat arall)
 • Cysylltwch â ni
 • Holi ar-lein

Cysylltiadau Ychwanegol yn y Brifysgol