Canllawiau a Dogfennau Polisi

Mae croeso i chi argraffu'r canllawiau hyn, creu cyswllt atynt neu eu hychwanegu at fodiwlau ar Blackboard, etc.

Mae canllawiau defnyddio eraill ar gael yn Saesneg yn unig, sy'n cael eu darparu gan y cyflenwyr cronfeydd data ar y dudalen ganlynol: www.bangor.ac.uk/library/help/guides.php.en

Adnoddau Llyfrgell

Refworks a Chyfeirnodi

Am gymorth pellach gyda chyfeirio, cysylltwch â’r Tîm Cefnogaeth Academaidd.

Dogfennau Polisi