Canllawiau

Mae croeso i chi argraffu'r canllawiau hyn, creu cyswllt atynt neu eu hychwanegu at fodiwlau ar Blackboard, etc..

Mae canllawiau defnyddio eraill ar gael yn Saesneg yn unig, sy'n cael eu darparu gan y cyflenwyr cronfeydd data ar y dudalen ganlynol: www.bangor.ac.uk/library/help/guides.php.en

Taflen Gwasaneth Llyfrgell ac Archifau (yn cynnwys gwybodaeth amser agor, lleoliad, a manylion benthyca)

Adnoddau Llyfrgell

Refworks & Cyfeirnodi

Am gymorth pellach gyda chyfeirio, cysylltwch â'r Tîm Cefnogaeth Academaidd.