Cymorth a Chefnogaeth

TelephoneFfon

E-MailE-Bost

PostPost

Llyfrgell

+44 (0) 1248 382981

(Yn ystod oriau agor gyda staff )

llyfrgell@bangor.ac.uk

Neu defnyddiwch ' Chat' trwy
ein gwefan (Mon-Fri 9am-4pm)

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

Prifysgol Bangor

Bangor

Gwynedd. LL57 2DG

Mae staff ein llyfrgell bob amser yn barod i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth. Cliciwch ar un o’r cysylltiadau isod i gael gwybod am y gwahanol ffyrdd i gael cymorth.

Dilyn: @BangorUniLib

Gofynnwch:

Oeddech chi’n gwybod bod gan y llyfrgell gyfleuster cael sgwrs ar-lein lle gellwch ofyn cwestiynau i staff y llyfrgell o bell yn ystod oriau swyddfa?

Gellwch yn awr sgwrsio ag 'Y Draig Coch', hynny yw staff y llyfrgell trwy gatalog ein llyfrgell a'n gwe-dudalennau. Cliciwch ar yr eicon sgwrs ar y  sgrin.

chat loading...