Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhestrau Darllen Bangor - Canllawiau

Y Rhestr Ddarllen Canllaw Cyflym

Y Rhestr Ddarllen Canllaw

Hyfforddiant Rhestr Ddarllen Cam wrth Gam

Dod o hyd i Restrau Darllen Bangor
Mewngofnodi i Restrau Darllen Bangor
Ychwanegu'r Botwm Gosod Nod Tudalen

Creu Rhestr Ddarllen

Creu Rhestr Ddarllen
Golygu Eich Rhestr Ddarllen
Cais i Adolygu a Chyhoeddi Rhestr Ddarllen

Gosod Nod Tudalen

Gosod nod tudalen o Gatalog y Llyfrgell
Gosod nod tudalen ar erthyglau mewn E-gyfnodolion
Gosod nod tudalen i Adnoddau Tu Allan i'r Llyfrgell
Creu Rhestr Ddarllen ac ychwangegu ati
Ychwanegu tudalen

Nodweddion Uwch

Ychwanegu e-Lyfr at lyfr printiedig
Ychwanegu pennod o e-lyfr at lyfr printiedig
Digideiddio eitemau i restrau darllen
Creu cyswllt â Blackboard
Creu cop o Restr Ddarllen
Dosbarthwch lyfrau ar eich rhestr ddarllen fel "benthyciad byr" - 24 awr neu 3 diwrnod

 

Help a Chefnogaeth

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: rhestraudarllen@bangor.ac.uk NEU cysylltwch â Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd eich Coleg

Mairwen Owen mairwen.owen@bangor.ac.uk Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes
Jenny Greene j.greene@bangor.ac.uk Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
Swydd yn wag libsupportl@bangor.ac.uk Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg
Yasmin Noorani y.noorani@bangor.ac.uk Coleg Gwyddorau Dynol

 

chat loading...