Rhestrau Darllen Bangor

Manteision rhestrau darllen

Hyfforddiant Rhestr Ddarllen Cam wrth Gam

Dod o hyd i Restrau Darllen Bangor
Mewngofnodi i Restrau Darllen Bangor
Ychwanegu'r Botwm Gosod Nod Tudalen

Creu Rhestr Ddarllen

Creu Rhestr Ddarllen
Golygu Eich Rhestr Ddarllen
Cais i Adolygu a Chyhoeddi Rhestr Ddarllen

Gosod Nod Tudalen

Gosod nod tudalen o Gatalog y Llyfrgell

Gosod nod tudalen ar erthyglau mewn E-gyfnodolion

Gosod nod tudalen i Adnoddau Tu Allan i'r Llyfrgell

Creu Rhestr Ddarllen ac ychwangegu ati

Ychwanegu tudalen

Nodweddion Uwch

Ychwanegu e-Lyfr at lyfr printiedig
Ychwanegu pennod o e-lyfr at lyfr printiedig

Digideiddio eitemau i restrau darllen
Creu cyswllt â Blackboard

Creu cop o Restr Ddarllen

Help a Chefnogaeth

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: rhestraudarllen@bangor.ac.uk NEU cysylltwch â Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd eich Coleg

Mairwen Owen mairwen.owen@bangor.ac.uk Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas
Jenny Greene j.greene@bangor.ac.uk Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
Beth Hall b.hall@bangor.ac.uk

Coleg Gwyddorau Naturiol

Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

Yasmin Noorani y.noorani@bangor.ac.uk Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad