Rhestrau Darllen Bangor

Manteision rhestrau darllen

Hyfforddiant Rhestr Ddarllen Cam wrth Gam

Dod o hyd i Restrau Darllen Bangor (PDF | YouTube)
Mewngofnodi i Restrau Darllen Bangor (PDF | YouTube)
Ychwanegu'r Botwm Gosod Nod Tudalen (PDF | YouTube)

Creu Rhestr Ddarllen

Creu Rhestr Ddarllen (PDF | YouTube)
Trefnu Eich Rhestr Ddarllen (PDF | YouTube)
Golygu Eich Rhestr Ddarllen (PDF | YouTube)
Gwneud Cais am Adolygiad (PDF | YouTube)

Gosod Nod Tudalen

Gosod Nod Tudalen o Gatalog y Llyfrgell (PDF | YouTube)
Gosod Nod Tudalen i Adnoddau Tu Allan i'r Llyfrgell (PDF | YouTube)

Nodweddion Uwch

Ychwanegu pennod o e-Lyfr (PDF | YouTube)
Adding a e-book chapter to a physical Book (PDF| YouTube)
Creu cyswllt â Blackboard (PDF | YouTube)

Help a Chefnogaeth

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: rhestraudarllen@bangor.ac.uk NEU cysylltwch â Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd eich Coleg

Mairwen Owen mairwen.owen@bangor.ac.uk Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas
Jenny Greene j.greene@bangor.ac.uk Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
Beth Hall b.hall@bangor.ac.uk Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Tim Cefnogi Academaidd libsupport@bangor.ac.uk Coleg Gwyddorau Naturiol
Yasmin Noorani y.noorani@bangor.ac.uk Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad