Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Gellir gwneud cais am eitemau nad ydynt gan y llyfrgell gan ddefnyddio'r gwasanaeth benthyciadau rhwng llyfrgelloedd.  Gall benthyciadau rhwng llyfrgelloedd gymryd 2 - 3 wythnos i gyrraedd, ond gall copïau o erthyglau mewn cyfnodolion gyrraedd o fewn 1 - 4 diwrnod.   Weithiau nid yw'n bosib cael eitem oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol.

Mae gwybodaeth bellach ar sut i wneud cais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd ar gael ar ein gwe-dudalen cwestiynau cyffredin:  

Sut ydw i'n gwneud cais benthyciad rhwng llyfrgelloedd?

Pwy all ddefnyddio'r gwasanaeth benthyca rhwng llyfrgelloedd?

Gall y defnyddwyr a ganlyn ddefnyddio'r gwasanaeth os oes ganddynt gyfrif llyfrgell dilys:

  • Israddedigion
  • Ôl-raddedigion Ymchwil ac Ôl-raddedigion Hyfforddedig
  • Staff, yn cynnwys Staff Cysylltiol Prifysgol Bangor

 Ni chaniateir i'r defnyddwyr llyfrgell a ganlyn ddefnyddio'r gwasanaeth hwn: 

  • Holl Ddefnyddwyr Allanol, yn cynnwys Myfyrwyr Cysylltiol  
  • Ymwelwyr sy'n galw heibio ac aelodau o’r cyhoedd yn gyffredinol  

Mae'r llyfrgell yn cynnig nifer cyfyngedig o gredydau benthyciad rhwng llyfrgelloedd am ddim i bob defnyddiwr. Os ydych yn defnyddio'ch cwota o gredydau am ddim, codir tâl dilynol o £11.45 ar gyfer erthyglau/penodau a £16.75 am lyfrau ar gyfer unrhyw geisiadau ychwanegol.

Y cwota yw:

Israddedig 5 cais
Ôl-raddedig addysgir 10 cais
Ôl-raddedig Ymchwil 20 cais
Staff   30 cais

Mae'r llyfrgell yn rhoi cymhorthdal tuag at y gwasanaeth benthyca rhwng llyfrgelloedd ac felly rydym yn gofyn yn garedig i chi beidio â gofyn am ddeunyddiau nad ydynt yn hanfodol ar gyfer eich ymchwil a'ch astudiaethau. 

Yn achos myfyrwyr sy'n gwneud adolygiad systematig, a fyddech cystal â chysylltu â'r Tîm Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd cyn gwneud unrhyw geisiadau: ill@bangor.ac.uk

Erthyglau Electronig o'r Llyfrgell Brydeinig

Caiff erthyglau electronig a gyflenwir gan y Llyfrgell Brydeinig eu darparu drwy'r system 'DRM Lite Article Delivery'. 

Pan dderbyniwch eich erthygl gyntaf o'r Llyfrgell Brydeinig bydd angen i chi gofrestru ar gyfer On Demand (mae cyswllt i gofrestru i'w gael yn yr e-bost o'r Llyfrgell Brydeinig) a defnyddir y cyfrinair hwn i agor eich holl ddogfennau yn y dyfodol.   Peidiwch â chreu enw defnyddiwr yn cynnwys y symbol @, gan y gallai hynny achosi i'r ddogfen beidio ag agor.  

Bydd arnoch angen Adobe Reader fersiwn 10 neu uwch.   Rydym yn argymell i chi ddefnyddio Firefox, Safari neu IE, ond, os yw'n well gennych ddefnyddio Chrome, mae yna gam ychwanegol.   Nid yw syllwr pdf y porwr yn gymhathus â danfon diogel, felly byddwch yn cael tudalen wag wrth lawrlwytho eich erthygl.   Ar waelod y sgrin fe welwch yr eicon pdf ac enw'r ffeil, cliciwch y saeth i lawr a dewiswch 'Always open in Adobe Reader'.  

Am wybodaeth bellach a chyfarwyddyd, ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin am DRM Lite neu cysylltwch â ni yn:  ill@bangor.ac.uk neu  01248 388200.  

 

chat loading...