Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i Ymchwilwyr

Mae Wythnos Mynediad Agored [Hydref 21-27, 2019] bron yma!

Cefnogi Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau’n darparu gwasanaethau o safon uchel sy'n canolbwyntio ar anghenion ymchwilwyr ac yn cefnogi cynllun strategol y brifysgol, blaenoriaeth strategol 2: cryfhau llwyddiant ymchwil. Rydym yn cefnogi ymchwilwyr ym mhob cam o'r cylch ymchwil o helpu efo'r cais dechreuol i ledaenu'r wybodaeth a'r canlyniadau sy'n deillio o'r project ymchwil.

I wybod mwy cysylltwch â:

Beth Hall, Llyfrgellydd Cefnogaeth Ymchwil Ffôn: 01248 382081
Michelle Walker, Rheolwr yr Ystorfa a Data Ymchwil. Ffôn: 01248 382773

Blog Cefnogaeth Ymchwil

Ein bwriad yw cyhoeddi negeseuon blog yn rheolaidd er mwyn rhoi'r newyddion diweddaraf i chi ynglŷn â thueddiadau a pholisïau mewn Cyhoeddi Mynediad Agored, Rheoli Data Ymchwil, a rhoi manylion am y gefnogaeth sydd ar gael gan Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

PURE@Bangor

Cliciwch yma i ddarllen am PURE ac i fewngofnodi.

chat loading...