Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoli Data Ymchwil

Mae rheoli data ymchwil yn golygu rheoli ac arfarnu data yn weithredol dros y cyfnod y byddant o ddiddordeb academaidd ac ymchwil.  Trwy ddilyn fframwaith syml i reoli eich data gallwch sicrhau eich bod chi a'ch cydweithwyr yn gallu gwneud y defnydd gorau ohonynt. Trwy gynllunio'n briodol yn gynnar yn y project ymchwil byddwch yn sicrhau nad ydych yn torri gofynion eich cyllidwyr; bod gennych ddigon o le i storio'r data dros gyfnod penodol; eich bod yn canfod ac yn derbyn y cymorth priodol pan fydd ei angen arnoch.

Cael gwybod mwy am yr hyn sydd angen i chi ei wneud er mwyn bodloni disgwyliadau'r Brifysgol ar gyfer rheoli data ymchwil drwy fynd i'r pholisi'r Brifysgol yma.

Cliciwch ar adran yn y diagram isod i ddarganfod mwy.
Cysylltwch ag rdm@bangor.ac.uk i gael gwybodaeth bellach.

 

Resource Data Management Navigation

This site is based on the sites at the University of Huddersfield & University of Leicester.

chat loading...