Benthyca

  • Bydd gan unrhyw un sy’n gyflogedig i Brifysgol Bangor hawl i ddefnyddio cyfleusterau’r llyfrgell
  • Bydd cardiau llyfrgell ar gael o ddesg fenthyca y llyfrgell yn Adeilad Deiniol o ddangos llun pasport a rhif cyflog
  • Gall cymhwyster am aelodaeth o’r llyfrgell ddechrau hyd at dri mis cyn cychwyn mewn swydd os yw’r adran academaidd berthnasol yn ei awdurdodi
  • Dylai staff sydd ar gontractau cyfnod penodol ddal sylw bod aelodaeth o’r llyfrgell yn dod i ben ar ddiwedd y contract.

 

Myfyrwyr graddau ymchwil a staff

Pamffledi a llyfrau cyffredin 4 wythnos*
Llyfrau gwyddoniaeth am gyfnod cyfyngedig 3 diwrnod
Benthyciadau byr 24 awr neu 3 diwrnod
Cyfnodolion 4 awr
Cyfnodolion mewn storfeydd eraill 7 diwrnod
Y cyfnodolion mwyaf diweddar Ymgynghoriaeth yn unig
Cyfnodolion y Llyfrgell Gymraeg ac Astudiaethau Iechyd Ymgynghoriaeth yn unig

Uchafswm y benthyciadau: 30 eitem

*Byddwn yn adnewyddu yn awtomatig eich eitemau safonol (benthyciad 4 wythnos), hyd at bedair ar ddeg o weithiau - os na chânt eu galw'n ôl gan unigolyn arall.