Helpu myfyrwyr i gael mynediad at adnoddau

Gobeithio y gellwch weithio gyda ni i helpu myfyrwyr nid yn unig i ddod o hyd i adnoddau allweddol ond i helpu i hyrwyddo’r llyfrgell fel rhan hanfodol o brofiad myfyrwyr.

Cyflwyniad i’r llyfrgell

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd rydym yn cynnig pob myfyriwr newydd cyflwyniad byr a thaith gyflwyniadol o amgylch eu cangen o’r llyfrgell.

Sesiynau llythrennedd gwybodaeth

Byddwn yn darparu rhaglen o sesiynau llythrennedd gwybodaeth sy'n ddilyniant i'r sesiwn gynefino ddechreuol i helpu myfyrwyr i wneud y defnydd gorau o adnoddau printiedig ac electronig y llyfrgell.  Bydd y sesiynau hyn yn helpu eich myfyrwyr i ddefnyddio gwe-dudalennau’r llyfrgell, defnyddio'r catalog a'r adnoddau electronig.

Gellir cyfuno'r sesiynau hyn gyda sesiynau sgiliau allweddol y flwyddyn gyntaf. Gallwn gydweithio â chi mewn partneriaeth i addasu'r sesiynau i'r grŵp targed. 

Cysylltwch â'r tîm Cefnogaeth Academaidd am fwy o fanylion.

Rhestrau Darllen (Talis)

Os gwelwch yn dda afonwch eich rhestrau darllen i’r llyfrgell er mwyn i ni allu sicrhau bod yr eitemau ar eich rhestr ddarllen yn cyfateb i’r rhai sydd ar gael i’w benthyca o’r llyfrgell.

Benthyciadau cyfnod byr

Efallai y byddwch yn dymuno gwneud cais i werslyfrau craidd ar restr ddarllen gael eu rhoi ar fenthyciad byr drwy lenwi'r ffurflen briodol yma.

--