Digido

Mae'r Brifysgol wedi cymryd trwydded yr Copyright Licensing Agency (CLA) sy'n caniatáu digido copïau printiedig o erthyglau mewn cynodolion a phenodau llyfrau a cyhoeddwyd yn y DU (gyda rhai eithriadau). Galllwch fynd i wefan y CLA i gael rhagor o wybodaeth.

I wneud cais am ddigido, dilynwch y cyfarwyddiadau yma, ynglŷn â ychwanegu'r cais i'ch rhestr darllen yn Talis. 

Bydd y llyfrgell yn gofyn am ganiatâd yn uniongyrchol gan y cyhoeddwr os bydd angen mwy nag un bennod o lyfr neu mwy mag im erthygl o gyfnodolyn. Gall ychwanegu ail bennod/erthygl fod yn gostus iawn.

Sylwch y gall gymryd hyd at bythefnos i gais am ddigido gael ei gwblhau.

Er bod y drwydded yn caniatáu copïo ar gyfer addysg, mae rhai gweithiau wedi’u heithrio o bob trwydded y CLA. Er mwyn gwirio caniatâd i sicrhau ei fod wedi'i gynnwys at y dibenion (digidol, llungopïo, a sganio), ewch i wefan CLA a defnyddio'r 'Check Permissions Tool' Mae gan y CLA.

Anfonwch unrhyw gwestiynau drwy e-bost at digitisation@bangor.ac.uk neu cysylltwich a'ch Llyfregellyd Cefnogaeth Academaidd.