Digideiddio

Mae'r Brifysgol wedi arwyddo trwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) sy'n caniatáu digideiddio copïau printiedig o erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau sydd wedi'u cyhoeddi yn y DU (gyda rhai eithriadau).[Mwy]

I fanteisio ar y gwasanaeth, ychwanegwch y cais at eich rhestr ddarllen yn Talis.
Oherwydd gofynion CLA, rhaid llenwi ffurflenni cyn y gellir trin ceisiadau.

Noder y gallai gymryd hyd at bedwar wythnos i ymateb i gais digido.

Er bod y drwydded yn caniatáu copïo ar gyfer addysg, mae rhai gweithiau wedi’u heithrio o bob trwydded y CLA, ac ni ellir copïo’r rhain mewn unrhyw ffurf. Dylid gwirio pob teitl i sicrhau ei fod wedi’i gynnwys at y dibenion (digidol, llungopïo, a sganio). Mae gan y CLA wiriwr ar-lein ac ‘ap’ ffôn symudol y gellir ei lawrlwytho.

Wrth ddigideiddio neu sganio deunyddiau i’w defnyddio mewn cynnwys cyrsiau, rhaid cofnodi manylion a’u cyflwyno bob blwyddyn i’r CLA (mae hyn yn ofynnol yn gyfreithiol).

Os gwelwch yn dda rhowch i mewn eich ffuflenni wedi'u llenwi wrth y cownter eich cangen llyfrgell agosaf, neu eu hanfon at eich Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd a fydd yn ateb unrhyw gwestiynau pellach sydd gennych.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a digitisation@bangor.ac.uk