Lleoliad

Mae dinas Bangor yn sefyll rhwng Afon Menai a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Mae'r Prif Llyfrgell wedi ei lleoli ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Gellir dod o hyd i lyfrgelloedd eraill sydd wedi eu lleoli ym Mangor ac yn Wrecsam yma.


Cliciwch yma am fap o Fangor i'w lwytho i lawr (PDF).

Teithio i Fangor

Mae cyfarwyddiadau teithio a mapiau'r campws ayb ar gael ar ein tudalennau ar gyfer ymwelwyr ar brif wefan Prifysgol Bangor.

Hefyd, cewch wylio fidios, edrych ar luniau a chael rhithdeithiau ar ein gwefan Fideos, teithiau a lluniau er mwyn cael blas ar fywyd ym Mangor.