Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Diweddariad Coronafirws (COVID-19) 24 Mawrth 2020

Annwyl gydweithwyr a myfyrwyr,  

Mewn ymateb i'r sefyllfa sy'n datblygu'n gyflym mewn perthynas â COVID-19 rydym wedi bod yn trosglwyddo i ffordd newydd o weithio - un sy'n diogelu iechyd, diogelwch a lles ein staff a'n myfyrwyr. 

Rydym eisoes wedi dechrau gwneud sawl newid i'n gwasanaeth i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu profiad myfyrwyr eithriadol ac yn cefnogi ymchwil o ansawdd uchel.  Rydym wedi cynyddu cefnogaeth o bell yn ogystal â sicrhau mynediad at gasgliad ehangach o adnoddau electronig. 

Mae hon yn sefyllfa sy'n newid yn gyflym ac yn unol â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth, rydym bellach wedi cau pob un o adeiladau'r llyfrgell. 

Hoffem eich sicrhau y byddwn yn parhau i gefnogi eich anghenion dysgu ac ymchwil.  Dyma ein cynllun gweithredu: 

  • Rydym yn darparu llawer o ddeunydd electronig ychwanegol ar gael ar-lein.  Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a Chatalog y Llyfrgell am y wybodaeth ddiweddaraf. 
  • Byddwn yn parhau i ddatblygu a gwella ein gallu i gefnogi'r gwasanaethau ar-lein rydym yn eu cynnig i'n myfyrwyr a'n staff.  Er enghraifft, mae gennym eisoes gopi electronig (os bydd y drwydded yn caniatáu) o'r holl lyfrau ar eich rhestrau darllen. 
  • Mae ein gwasanaeth benthyg rhwng llyfrgelloedd yn parhau i fod yn gwbl weithredol ac yn darparu mynediad electronig cyflym i gopïau digidol o erthyglau a phenodau llyfrau o ddeunyddiau nad ydynt yn cael eu cadw yn ein llyfrgelloedd. 
  • Bydd sesiynau cefnogaeth academaidd ac ymchwil yn parhau i gael eu cyflwyno ar-lein a byddwn yn cynyddu'r hyn rydym yn ei gynnig yn hyn o beth. 
  • Bydd ein holl gyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol yn parhau a byddant yn ffynhonnell wybodaeth a chyfathrebu gyfredol gyda'n defnyddwyr. 
  • Bydd yr Archifau a Chasgliadau Arbennig yn parhau i ddarparu gwasanaeth ymholiadau. Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am ein casgliadau a’n gwaith drwy ein rhestr bostio a drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Cysylltwch a ni ar archifau@bangor.ac.uk  

Byddwn yn cadw'r cynllun gweithredu dan adolygiad parhaus ac yn anelu at ailagor ein hadeiladau cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny. 

Er bod ein hadeiladau wedi cau, rydym ni fel gwasanaeth yn bendant yn dal yn agored.  Edrychwch ar ein ffrydiau Twitter, Instagram a Facebook i weld beth rydym yn ei wneud.  Cadwch mewn cysylltiad â ni i ddweud wrthym beth sydd ei angen arnoch a byddwn yn gwneud ein gorau i'w ddarparu. 

Cysylltwch â ni yn library@bangor.ac.uk 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2020