Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wybod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Oriau Agor Semester: Dydd Llun 7 Tachwedd 2016 – Dydd Iau 25 Mai 2017

Mae'r Brif Lyfrgell yn agored 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.  Nodwch yr eithriadau isod.

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Dydd Llun – Dydd Gwener
24/7
9am - 9pm
Dydd Sadwrn - Dydd Sul
24/7
9am - 9pm

Oriau agor gwyliau'r haf: 03 Mehefin 2017 - 17 Medi 2017

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Dydd Llun – Dydd Gwener
9am - 7pm
9am - 7pm
Dydd Sadwrn
12pm - 5pm
12pm - 5pm
Dydd Sul
AR GAU
AR GAU

Eithriadau a gwyliau banc 2016/17

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
19 - 23 Medi
9yb - 9yp
9yb - 9yp
24 Medi (Sadwrn)
12 - 5yp
12 - 5yp
25 Medi (Sul)
12 - 5yp
12 - 5yp
19 - 22 Rhagfyr 2016
9yb - 9yp
9yb - 9yp
23 Rhagfyr - 02 Ionawr 2017
AR GAU
AR GAU
3 - 7 Ebrill
9yb - 9yp
9yb - 9yp
8 - 9 Ebrill (sadwrn - Sul)
12 - 5yp
12 - 5yp
10 - 12 Ebrill 2017
9yb - 9yp
9yb - 9yp
13 Ebrill 2017
9yb - 9yp
Hunanwasanaeth yn unig
14 - 17 Ebrill 2017
AR GAU
AR GAU
Mawrth 18 Ebrill 2017
9yb - 9yp
Hunanwasanaeth yn unig
Arholiadau 26 Mai 2017
Hanner nos - 9yp
9yb - 9yp
Arholiadau 27 Mai 2017
AR GAU
AR GAU
Arholiadau 28 Mai 2017
9yb - 9yp
12 - 5yp
Arholiadau 29 Mai (Gwyl Y Banc)
AR GAU
AR GAU
Arholiadau 30 Mai - 02 Mehefin
9yb - 9yp
9yb - 9yp
Gwyl y banc 28 Awst
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wybod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Semester Oriau Agor: 26 Medi 2016 - 25 Mai 2017

Mae Llyfrgell Deiniol yn agored tan hanner nos ac eithrio cyfnodau arholiadau pan fydd yn agored 24/7.  Nodwch yr eithriadau isod.  Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle. 

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Dydd Llun – Dydd Gwener
*8.30am - hanner nos
9am - 9pm
Dydd Sadwrn - Dydd Sul
*9am - hanner nos
12pm - 5pm
*Mae 24/7 yn dechrau o 19 Ebrill 2017 - 25 Mai 2017

Agored 24/7

Mae Llyfrgell Deiniol yn agored 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.  Nodwch yr eithriadau isod.

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Mawrth  03 Ionawr - Sul 22 Ionawr 2017
24/7 (Llun - Sul)
9am - 9pm (Llun - Gwener)
12 - 5yp (Sadwrn - Sul)
Mercher 19 Ebrill - Iau 25 Mai 2017
24/7 (Llun - Sul)
9am - 9pm (Llun - Gwener)
12 - 5yp (Sadwrn - Sul)

 

Oriau agor gwyliau'r haf: 04 Mehefin 2016 - 26 Medi 2016

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Dydd Llun – Dydd Gwener
8.30yb - 7yp
9yb - 7yp
Dydd Sadwrn - Dydd Sul
12yp - 5yp
12yp - 5yp

Eithriadau a gwyliau banc 2016/17

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
19 - 23 Medi
8.30yb - 9yp
9yb - 9yp
24 - 25 Medi (Sadwrn - Sul)
12yp - 5yp
12yp - 5yp
19 Rhagfyr - 22 Rhagfyr
8.30yb - 9yp
9yb - 9yp
23 Rhagfyr - 2 Ionawr
AR GAU
AR GAU
03 Ebrill - 07 Ebrill 2017
8.30yb - 9yp
9yb - 9yp
08 - 09 Ebrill 2017
12yp - 5yp
12yp - 5yp
10 - 12 Ebrill 2017
8.30yb - 9yp
9yb - 9yp
13 Ebrill 2017
9yb - 9yp
Hunanwasanaeth yn unig
14 - 17 Ebrill 2017
AR GAU
AR GAU
18 Ebrill 2017
9yb - 9yp
Hunanwasanaeth yn unig
Arholiadau 26 Mai 2017
Hanner nos - 9pm
9yb - 9yp
Arholiadau 27 - 28 Mai 2017
9yb - 9yp
12yp - 5yp
Arholiadau 29 Mai (Gwyl Y Banc)
AR GAU
AR GAU
Arholiadau 30 Mai - 02 Mehefin
8.30yb - 9yp
9yb - 9yp
28 Awst Gwyl Y Banc
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wybod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Semester Oriau Agor: 5 Medi 2016 - 16 Mehefin 2017

Gweler isod oriau agor Llyfrgell Safle'r Normal.  Nodwch yr eithriadau isod.  Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle. 

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Dydd Llun – Dydd Gwener
8.45yb - 8yp
9.00yb - 5yp
Dydd Sadwrn - Dydd Sul
AR GAU
AR GAU

Oriau agor gwyliau'r haf: 19 Mehefin 2017 - [?] 2017

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Dydd Llun – Dydd Gwener
8.45yb - 5yp
9yb - 5yp
Dydd Sadwrn - Dydd Sul
AR GAU
AR GAU

Eithriadau a gwyliau banc 2016/17

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Dydd Sadwrn 01 Hydref
12yp - 5yp
12yp - 5yp
Sadwrn - Sul 14-15 Hydref
12yp - 5yp
12yp - 5yp
Sadwrn- Sul 26-27 Tachwedd
12yp - 5yp
12yp - 5yp
23 Rhagfyr - 02 Ionawr
AR GAU
AR GAU
Sadwrn- Sul 28-29 Ionawr
12yp - 5yp
12yp - 5yp
Sadwrn- Sul 1-2 Ebrill
12yp - 5yp
12yp - 5yp
13 Ebrill - 18 Ebrill
AR GAU
AR GAU
Arholiadau 29 Mai (Gwyl Y Banc)
9.00yb - 5yp
Hunanwasanaeth yn unig
Sadwrn- Sul 3-4 Mehefin
12yp - 5yp
12yp - 5yp
Gwyl Y Banc 28 Awst
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wybod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Gweler isod oriau agor y Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd.  Nodwch yr eithriadau isod

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Dydd Llun
9yb - 5yp
9yb - 5yp
Dydd Mawrth - Dydd Mercher
9yb - 8yp
9yb - 8yp
Dydd Iau - Dydd Gwener
9yb - 5yp
9yb - 5yp
Dydd Sadwrn - Dydd Sul
AR GAU
AR GAU

 

Eithriadau a gwyliau banc 2016/17

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
23 Rhagfyr - 02 Ionawr
AR GAU
AR GAU
13 Ebrill - 18 Ebrill
AR GAU
AR GAU
Gwyl y banc 01 Mai
AR GAU
AR GAU
Gwyl y banc 29 Mai
AR GAU
AR GAU
Gwyl y banc 28 Awst
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wybod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.