Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Semester 2

18 Ionawr 2020 - 5 Ebrill 2020

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

8.30yb – Canol nos

9yb –9yp

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

12yp – Canol nos

12yp – 5yp

Bydd CR1 a CR2, yr ystafelloedd gyfrifiaduron 24 awr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, yn agored pan mae'r llyfrgell ar gau.

Gwyliau'r Pasg

6 Ebrill 2020 - 26 Ebrill 2020

Bydd CR1 a CR2, yr ystafell gyfrifiaduron 24 awr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, yn agored dros Wyliau'r Pasg.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun 06/04/2020 & Dydd Mawrth 07/04/2020

8.30yb – Canol nos

9yb –9yp

Dydd Mercher 08/04/2020

8.30yb - 9yp

9yb –9yp

Dydd Iau 09/04/2020
9yb –9yp
Hunan wasanaeth yn unig
Dydd Gwener 10/04/2020 - Dydd Llun 13/04/2020
AR GAU
AR GAU
Dydd Mawrth 14/04/2020
9yb –9yp
Hunan wasanaeth yn unig
Dydd Mercher 15/04/2020 - Dydd Gwener
8.30yb – Canol nos
9yb –9yp
Dydd Sadwrn 18/04/2020 - Dydd Sul 19/04/2020
12yp - Canol nos
12 - 5yp
Dydd Llun 20/04/2020 -Dydd Gwener 24/04/2020
8.30yb – Canol nos
9yb –9yp
Dydd Sadwrn 25/0 4/2020 - Dydd Sul 26/04/20202
12yp - Canol nos
12 - 5yp

Ebrill: Amser arholiadau - Oriau Agor 24/7

27 Ebrill 2020 - 22 Mai 2020

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

24/7

9yb –9yp

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

24/7

12yp – 5yp

Diwedd y Tymor

23 Mai 2020 - 31 Mai 2020

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Sadwrn 23/05/2020

AR GAU

AR GAU

Dydd Sul 24/05/2020

12yp - Canol nos

12yp – 5yp

Bank Holiday Dydd Llun 25/05/2020 9yb –9yp Hunan wasanaeth yn unig
Dydd Mawrth 26/05/2020 - Dydd Gwener 29/05/2020 8.30yb - 9yp 9yb –9yp
Dydd Sadwrn 30/05/2020 - Dydd Sul 31/05/2020 12yp – 5yp 12yp – 5yp

Bydd CR1 a CR2 yr ystafelloedd gyfrifiaduron 24 awr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, yn agored pan mae'r llyfrgell ar gau.

Gwyliau'r Haf

1st Mehefin 2020 - 20th Medi 2020

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

9yb - 7yp

9yb –7yp

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

12yp – 5yp

12yp – 5yp

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 24 Awst 2020

Bydd CR1 a CR2, yr ystafelloedd gyfrifiaduron 24 awr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, yn agored dros y gyliau'r haf.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

 

Semester 2

18 Ionawr 2020 - 5 Ebrill 2020

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

8.30yb – Canol nos

9yb –9yp

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

12yp – Canol nos

12yp – 5yp

Bydd 035 yr ystafelloedd gyfrifiaduron 24 awr yn agored pan mae'r llyfrgell ar gau.

Gwyliau'r Pasg

6 Ebrill 2020 - 26 Ebrill 2020

Bydd 035, yr ystafell gyfrifiaduron 24 awr yn agored dros Wyliau'r Pasg.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun 06/04/2020 & Dydd Mawrth 07/04/2020

8.30yb – Canol nos

9yb –9yp

Dydd Mercher 08/04/2020

8.30yb - 9yp

9yb –9yp

Dydd Iau 09/04/2020
9yb –9yp
Hunan wasanaeth yn unig
Dydd Gwener 10/04/2020 - Dydd Llun 13/04/2020
AR GAU
AR GAU
Dydd Mawrth 14/04/2020
9yb –9yp
Hunan wasanaeth yn unig
Dydd Mercher 15/04/2020 - Dydd Gwener
8.30yb – Canol nos
9yb –9yp
Dydd Sadwrn 18/04/2020 - Dydd Sul 19/04/2020
12yp - Canol nos
12 - 5yp
Dydd Llun 20/04/2020 -Dydd Gwener 24/04/2020
8.30yb – Canol nos
9yb –9yp
Dydd Sadwrn 25/0 4/2020 - Dydd Sul 26/04/20202
12yp - Canol nos
12 - 5yp

Ebrill: Amser arholiadau - Oriau Agor 24/7

27 Ebrill 2020 - 22 Mai 2020

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

24/7

9yb –9yp

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

24/7

12yp – 5yp

Diwedd y Tymor

23 Mai 2020 - 31 Mai 2020

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Sadwrn 23/05/2020

AR GAU

AR GAU

Dydd Sul 24/05/2020

12yp - Canol nos

12yp – 5yp

Bank Holiday Dydd Llun 25/05/2020 9yb –9yp Hunan wasanaeth yn unig
Dydd Mawrth 26/05/2020 - Dydd Gwener 29/05/2020 8.30yb - 9yp 9yb –9yp
Dydd Sadwrn 30/05/2020 - Dydd Sul 31/05/2020 12yp – 5yp 12yp – 5yp

Bydd 035 yr ystafelloedd gyfrifiaduron 24 awr yn agored pan mae'r llyfrgell ar gau.

Gwyliau'r Haf

1st Mehefin 2020 - 20th Medi 2020

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

9yb - 7yp

9yb –7yp

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

12yp – 5yp

12yp – 5yp

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 24 Awst 2020

Bydd 035 yr ystafelloedd gyfrifiaduron 24 awr yn agored pan mae'r llyfrgell ar gau.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Isod nodir oriau agor Llyfrgell y Normal. Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle.

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener 8.45yb - 5yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Eithriadau a Gwylia Banc

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Gwyliau Nadolig
Llun 23/12/19 - Mercher 01/01/2020
AR GAU
AR GAU
Gwyliau'r Pasg
Iau 09/04/2020 - 14/04/2020
AR GAU
AR GAU

Gŵyl y Banc

Llun 31/08/2020

AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

ORIAU AGOR NEWYDD Y LLYFRGELL
Rydym yn ymestyn ein horiau agor am gyfnod prawf rhwng 27/01/2020 a 22/03/2020:
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 10pm
Dydd Sadwrn a dydd Sul
(hunanwasanaeth yn unig) 12pm – 5pm

Ydych chi dal i fod eisiau rhywle i astudio y tu allan i'r amseroedd hyn?  Bydd yr ystafell seminar yn y llyfrgell ar gael i'w ddefnyddio pan fydd y llyfrgell ar gau.

PWYSIG
Bydd angen i chi ddefnyddio cerdyn adnabod y Brifysgol i gael mynediad ar benwythnosau ac ar ôl 4pm yn ystod yr wythnos waith.
Gwnewch yn siŵr bod y cerdyn gennych!!

Eithriadau a gwyliau banc

Oriau Agor

Oriau gwasanaeth gyda staff

Gwyliau'r Pasg
Iau 09/04/2020 - 14/04/2020
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc Gwener 08/05/2020
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc Llun 25/05/2020
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc Llun 31/08/2020
AR GAU

AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...