Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Tymor 2

Oriau Agor 24/7 (Wythnos 36 – Wythnos 39)

29ain Ebrill 2019 – 26ain Mai 2019

Bydd y Llyfrgell yn agor 24/7 tan Wener 24 Mai ond bydd yn cau canol nos. Bydd y Llyfrgell yn agor o 9yb - 9yp ar Dydd Sadwrn 25 Mai (Oriau gwasanaeth gyda staff 12-5yp)

Bydd y Llyfrgell AR GAU ddydd Sul 26 Mai oherwydd Dawns yr Haf. Nodwch fod Llyfrgell Deiniol ar agor rhwng 9yb a 9yh ddydd Sul 26 Mai.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

24/7

9yb – 9yh

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

24/7

12yh – 5yh

Diwedd y Tymor

27ain Mai 2019 – 2ail Mehefin 2019 

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Gŵyl Y Banc

Dydd Llun 27/05/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Dydd Mawrth 28/05/2018 –

Dydd Gwener 31/05/2018

8:30yb – 9yh

9yb – 9yh

Dydd Sadwrn 01/06/2018 –

Dydd Sul 02/06/2018

12yh – 5yh

12yh – 5yh

Gwyliau'r Haf

3ydd Mehefin 2019 – 15fed Medi 2019

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 26 Awst 2019.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun-Dydd Gwener

9yb – 7yh

9yb – 7yh

Dydd Sadwrn

12yh – 5yh

12yh – 5yh

Dydd Sul
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wybod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Tymor 2 (Wythnos 33 – Wythnos 35)

Gwyliau'r Pasg

8 Ebrill 2019 – 28 Ebrill 2019 

Bydd yr ystafell gyfrifiaduron 24 awr yn Adeilad Deiniol yn agored dros Wyliau'r Pasg.   Bydd agor 24/7 yn ailddechrau pan fydd y Llyfrgell yn agor am 8:30am ddydd Mercher 24 Ebrill. 

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

DyddLlun 08/04/2019 -      Dydd Mercher 17/04/2019

8:30am - hanner nos

9yb – 9yh

Dydd Iau 19/04/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Dydd Gwener 19/04/2019 –

Dydd Llun 22/04/2019

AR GAU

AR GAU

Dydd Mawrth 23/04/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Dydd Mercher 24/04/2019

8:30yb – 24 awr yn dechrau

9yb – 9yh

Dydd Iau 25/04/2019 –

Dydd Gwener 26/04/2019

24 awr

9yb – 9yh

Dydd Sadwrn 27/04/2019 –

Dydd Sul 28/04/2019

24 awr

12yh – 5yh

Oriau Agor 24/7 (Wythnos 36 – Wythnos 39)

29ain Ebrill 2019 – 26ain Mai 2019

Bydd y Llyfrgell yn agored 24/7 tan ddydd Gwener 24 Mai pan fydd yn cau am hanner nos.   

Dydd Sadwrn 25 Mai a Dydd Sul 26 Mai - bydd y Llyfrgell yn agored 9am - 9pm (gwasanaeth staff rhwng 12yh a 5yh).

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

24/7

9yb – 9yh

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

24/7

12yh – 5yh

Diwedd y Tymor (Wythnos 40)

27 Mai 2019 – 2 Mehefin 2019 

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Gwyl Y Banc

Llun 27/05/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Dydd Mawrth 29/05/2018 –

Dydd Gwener 01/06/2018

8:30yb – 9yh

9yb – 9yh

Dydd Sadwrn 02/06/2018 –

Dydd Sul 03/06/2018

12yh – 5yh

12yh – 5yh

Gwyliau’r Haf

3 Mehefin 2019 – 15 Medi 2019

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 26 Awst 2019.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener

9yb – 7yh

9yb – 7yh

Dydd Sadwrn

12yh – 5yh

12yh – 5yh

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Isod nodir oriau agor Llyfrgell y Normal. Nodwch yr eithriadau dros y Pasc isod. Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle.

Wythnos 5 - Wythnos 40

24 Medi 2018 - 26 Mai 2019

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 8yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Gwyliau'r Haf

28 Mai 2019 - 25 Awst 2019
*Gwŷl y Banc: Ar gau 27 Mai

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 5yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Eithriadau a Gwylia Banc

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Gŵyl y Banc

Llun 27/05/2019

9yb - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meister 5

Sadwrn 08/06/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gŵyl y Banc

Llun 26/08/2019

AR GAU AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Gweler isod oriau agor y Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd.  Nodwch yr eithriadau dros y Pasc isod.

Oriau Agor

Oriau gwasanaeth gyda staff

Llun
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Mawrth - Mercher
9yb - 8yh
9yb - 8yh
Iau - Gwener
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Sadwrn - Sul
AR GAU
AR GAU

Eithriadau a gwyliau banc

Oriau Agor

Oriau gwasanaeth gyda staff

Gwyliau'r Pasg
Iau 18/04/2019 - 23/04/2019
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc 06/05/2019
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc 27/05/2019
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc 26/08/2019
AR GAU

AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...