Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Semester 1 (Wythnos 10 - Wythnos 15)
29 Hydref 2018 - 9 Rhagfyr 2018

Bydd y Llyfrgell ar agor yn barhaus o 12pm ddyddiau Sul hyd at hanner nos ar nosweithiau Gwener.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Iau
24 awr
9yb - 9yh
Gwener
Ar gau Hanner nos
9yb - 9yh
Sadwrn
12yh - Hanner nos
12yh - 5yh
Sul
12yh - 24 awr
12yh - 5yh

Semester 1 (Wythnos 16)
10 Hydref 2018 - 16 Rhagfyr 2018

O ddydd Sul 9 Rhagfyr, bydd y Llyfrgell ar agor yn barhaus o 12pm hyd at 9pm ddydd Gwener 14 Rhagfyr.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun 10/12/2018 – Iau 13/12/2018
24 awr
9yb - 9yh
Gwener 14/12/18
24awr - cau haner nos
9yb - 9yh
Sadwrn 15/12/18
12yh - Hanner nos
12yh - 5yh
Sul 16/12/18
12yh - Hanner nos
12yh - 5yh

Gwyliau Nadolig (Wythnos 17 - Wythnos 19)

17 Rhagfyr 2018 – 6 Ionawr 2019

Bydd y Llyfrgell yn cau dros Wyliau'r Nadolig am 9pm ddydd Gwener 21 Rhagfyr, gan ail-agor am 8:30am ddydd Mercher 2 Ionawr 2019. Bydd CR1, yr ystafell gyfrifiaduron 24 awr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, yn agored dros Wyliau'r Nadolig.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun 17/12/2018 – Iau 20/12/2018
8.30yb - Hanner nos
9yb - 9yh
Gwener 21/12/2018
8.30yb - 9yh
9yb - 9yh
Sadwrn 22/12/2018 - Tuesday 01/01/2019
Ar Gau
Ar Gau
Mercher 02/01/2019
8.30yb - 24 awr yn dechrau
9yb - 9yh
Iau 03/01/2019 - Sul 06/01/2019
24 awr
9yb - 9yh

Agor 24/7 (Wythnos 19 - Wythnos 21)

O ddydd Mercher 2 Ionawr, bydd y Llyfrgell ar agor yn barhaus hyd at hanner nos ar nos Wener 18 Ionawr 2019.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
24 awr
9yb - 9yh
Sadwrn - Sul
24 awr
12yh - 5yh

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Semester 1 (Wythnos 5 - Wythnos 16)
24 Medi 2018 - 16 Rhagfyr 2018

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
8:30yb - Hanner nos
9yb - 9yh
Sadwrn - Sul
12yh - Hanner nos
12yh - 5yh

Gwyliau Nadolig (Wythnos 17 - Wythnos 19)

17 Rhagfyr 2018 – 6 Ionawr 2019

Bydd y Llyfrgell yn cau dros Wyliau'r Nadolig am 9pm ddydd Gwener 21 Rhagfyr, gan ail-agor am 8:30am ddydd Mercher 2 Ionawr 2019. Bydd CR1, yr ystafell gyfrifiaduron 24 awr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, yn agored dros Wyliau'r Nadolig.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun 17/12/2018 – Iau 20/12/2018
8.30yb - Hanner nos
9yb - 9yh
Gwener 21/12/2018
8.30yb - 9yh
9yb - 9yh
Sadwrn 22/12/2018 - Tuesday 01/01/2019
Ar Gau
Ar Gau
Mercher 02/01/2019
8.30yb - 24 awr yn dechrau
9yb - 9yh
Iau 03/01/2019 - Sul 06/01/2019
24 awr
9yb - 9yh

Agor 24/7 (Wythnos 19 - Wythnos 21)

1 Ionawr 2019 - 20 Ionawr 2019

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
24 awr
9yb - 9yh
Sadwrn - Sul
24 awr
12yh - 5yh
O ddydd Mercher 2 Ionawr, bydd y Llyfrgell ar agor yn barhaus hyd at hanner nos ar nos Wener 18 Ionawr 2019

 

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Isod nodir oriau agor Llyfrgell y Normal. Nodwch yr eithriadau isod. Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle.

Wythnos 5 - Wythnos 40

24th Medi 2018 - 2nd Mehefin 2019

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 8yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Gwyliau'r Haf

3 Mehefin 2019 - 25 Awst 2019

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 5yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

 

Eithriadau a Gwylia Banc

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Penwythnos Graddau Meister 2

Sadwrn 01/12/2018

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gwyliau'r Nadolig

Llun 24/12/2018 - Mawrth 01/01/2019

AR GAU AR GAU

Penwythnos Graddau Meister 3

Sawdrn 02/02/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meister 4

Sadwrn 06/04/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gwyliau'r Pasg

Iau 18/04/2019 - Mawrth 23/04/2019

AR GAU AR GAU

Gŵyl y Banc

Llun 06/05/2019

8:45yb - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gŵyl y Banc

Llun 27/05/2019

9yb - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meister 5

Sadwrn 08/06/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gŵyl y Banc

Llun 26/08/2019

AR GAU AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Gweler isod oriau agor y Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd.  Nodwch yr eithriadau isod

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Llun
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Mawrth - Mercher
9yb - 8yh
9yb - 8yh
Iau - Gwener
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Sadwrn - Sul
AR GAU
AR GAU

 

Eithriadau a gwyliau banc

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Gwyliau'r Nadolig
Gwener 24/12/2018 - Llun 01/01/2019
AR GAU
AR GAU
Gwyliau'r Pasg
Iau 18/04/2019 - 23/04/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 06/05/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 27/05/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 26/08/2019
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...