Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Wythnos Groeso (Wythnos 4)

17 Medi 2018 - 23 Medi 2018

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
8:30yb - 9yh
9yb - 9pyh
Sadwrn - Sul
12yb - 5yh
12yh - 5yh

Semester 1
29 Medi 2018 - 4 Tachwedd 2018

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
8.30yb - Hanner nos
9yb - 9yh
Sadwrn - Sul
12yh - Hanner nos
12yh - 5yh

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Wythnos Groeso (Wythnos 4)
17 Medi 2018 - 23 Medi 2018

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
8:30yb - 9yh
9yb - 9yh
Sadwrn - Sul
12yb - 5yh
12yh - 5yh

Semester 1
24 Mehefin 2018 - 23 Rhagfyr 2018

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 27 Awst 2018.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
8:30yb - Hanner nos
9yb - 9yh
Sadwrn - Sul
12yb- Hanner nos
12yh - 5yh

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Isod nodir oriau agor Llyfrgell y Normal. Nodwch yr eithriadau isod. Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle.

Wythnos 1 - Wythnos 2

27th Awst - 9th Medi 2018

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 5yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Wythnos 3 - Wythnos 4

10th Medi - 23rd Medi 2018

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 6yh 9yb - 6yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Wythnos 5 - Wythnos 40

24th Medi 2018 - 2nd Mehefin 2019

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 8yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Gwyliau'r Haf

3 Mehefin 2019 - 25 Awst 2019

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 5yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

 

Eithriadau a Gwylia Banc

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Gŵyl y Banc
Llun 27/08/2018
AR GAU AR GAU
Penwythnos Graddau Meister 1
Sadwrn 20/10/2018
1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meister 2

Sadwrn 01/12/2018

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gwyliau'r Nadolig

Llun 24/12/2018 - Mawrth 01/01/2019

AR GAU AR GAU

Penwythnos Graddau Meister 3

Sawdrn 02/02/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meister 4

Sadwrn 06/04/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gwyliau'r Pasg

Iau 18/04/2019 - Mawrth 23/04/2019

AR GAU AR GAU

Gŵyl y Banc

Llun 06/05/2019

8:45yb - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gŵyl y Banc

Llun 27/05/2019

9yb - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meister 5

Sadwrn 08/06/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gŵyl y Banc

Llun 26/08/2019

AR GAU AR GAU

 

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Gweler isod oriau agor y Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd.  Nodwch yr eithriadau isod

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Llun
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Mawrth - Mercher
9yb - 8yh
9yb - 8yh
Iau - Gwener
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Sadwrn - Sul
AR GAU
AR GAU

 

Eithriadau a gwyliau banc

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Gwyliau'r Nadolig
Gwener 24/12/2018 - Llun 01/01/2019
AR GAU
AR GAU
Gwyliau'r Pasg
Iau 18/04/2019 - 23/04/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 06/05/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 27/05/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 26/08/2019
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...