Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Yr Wythnos Groeso

16-22 Medi 2019

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun-Gwener

8.30am – 9pm

9am –9pm

Sadwrn-Sul

12pm – 5pm

12pm – 5pm

Semester 1

23rd Medi 2019 - 20th Rhagfyr 2019

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun-Gwener

8.30am – Canol nos

9am –9pm

Sadwrn-Sul

12pm – Canol nos

12pm – 5pm

CR1 & CR2, the 24 hour PC rooms in the Main University Building, are open when the library is closed

Gwyliau Nadolig

21st Rhagfyr 2019 - 1st Ionawr 2020 (translation pending)

The Library will close for the Christmas vacation at midnight on Friday 20st December, re-opening 8:30am on Wednesday 2nd January 2019. CR1, the 24 hour PC room in the Main University Building, will be open during the Christmas Vacation.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

 

Yr Wythnos Groeso

16-22 Medi 2019

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun-Gwener

8.30am – 9pm

9am – 9pm

Sadwrn-Sul

12pm – 5pm

12pm – 5pm

Semester 1

23rd Medi 2019 - 20th Rhagfyr 2019

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun-Gwener

8.30am – Canol nos

9am – 9pm

Sadwrn-Sul

12pm – Canol nos

12pm – 5pm

CR1 & CR2, the 24 hour PC rooms in the Main University Building, are open when the library is closed

Gwyliau Nadolig

21 Rhagfyr 2019 - 1 Ionawr 2020 (translation pending)

The Library will close for the Christmas vacation at midnight on Friday 20st December, re-opening 8:30am on Wednesday 2nd January 2019. CR1, the 24 hour PC room in the Main University Building, will be open during the Christmas Vacation.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Isod nodir oriau agor Llyfrgell y Normal. Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle.

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener 8.45yb - 5yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Eithriadau a Gwylia Banc

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Gwyliau Nadolig
Llun 23/12/19 - Mercher 01/01/2020
AR GAU
AR GAU
Gwyliau'r Pasg
Iau 09/04/2020 - 14/04/2020
AR GAU
AR GAU

Gŵyl y Banc

Llun 31/08/2020

AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Gweler isod oriau agor y Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd.  Nodwch yr eithriadau dros y Pasc isod.

Oriau Agor

Oriau gwasanaeth gyda staff

Llun
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Mawrth - Mercher
9yb - 8yh
9yb - 8yh
Iau - Gwener
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Sadwrn - Sul
AR GAU
AR GAU

Eithriadau a gwyliau banc

Oriau Agor

Oriau gwasanaeth gyda staff

Gwyliau Nadolig
Llun 23/12/19 - Mercher 01/01/2020

AR GAU
AR GAU
Gwyliau'r Pasg
Iau 09/04/2020 - 14/04/2020
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc Gwener 08/05/2020
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc Llun 25/05/2020
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc Llun 31/08/2020
AR GAU

AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...