Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Oriau Agor: AR GAU

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

AR GAU

AR GAU

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

AR GAU

AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

 

Oriau Agor: AR GAU

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun - Dydd Gwener

AR GAU

AR GAU

Dydd Sadwrn - Dydd Sul

AR GAU

AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: AR GAU

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener AR GAU AR GAU
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: AR GAU

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener AR GAU AR GAU
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

 

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...