Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Semester 2 (Wythnos 22 – Wythnos 32)

28ain Ionawr 2019 – 7fed Ebrill 2019

Bydd y Llyfrgell ar agor yn barhaus o 12yp Ddydd Sul tan hanner nos Nos Wener . 

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun-Iaw

24 awr

9yb – 9yh

Gwener

Cau hanner nos

9yb – 9yh

Sadwrn

12yh - hanner nos

12yh – 5yh

Sul

12yh - 24 awr

12yh – 5yh

 

Gwyliau'r Pasg (Wythnos 33 – Wythnos 35)

8fed Ebrill 2019 – 28ain Ebrill 2019 

Bydd yr agor 24 awr yn gorffen ddydd Llun 8 Ebrill ar gyfer dechrau Gwyliau'r Pasg.   Bydd agor 24  awr yn ailddechrau pan fydd y Llyfrgell yn agor am 8:30am ddydd Mercher 24 Ebrill.   Bydd CR1, yr ystafell gyfrifiaduron 24 awr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, yn agored dros Wyliau'r Pasg.  

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun 08/04/2019

24 awr – hanner nos

9yb – 9yh

Mawrth 09/04/2019 – Mercher 17/04/2019

8:30yb - hanner nos

9yb – 9yh

Iau 19/04/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gwener 19/04/2019 –

Llun 22/04/2019

AR GAU

AR GAU

Mawrth 23/04/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Mercher 24/04/2019

8:30yb – 24 awr yn dechrau

9yb – 9yh

Iau 25/04/2019 –

Gwener 26/04/2019

24 awr

9yb – 9yh

Sadwrn 27/04/2019 –

Sul 28/04/2019

24 awr

12yh – 5yh

 

Oriau Agor 24/7 (Wythnos 36 – Wythnos 39)

29ain Ebrill 2019 – 26ain Mai 2019

Bydd y Llyfrgell ar agor 24/7 tan ddydd Gwener 24 Mai pan fydd yn cau am 9yh.   

Bydd y Llyfrgell AR GAU ddydd Sadwrn 25 Mai oherwydd Dawns yr Haf, gan ail-agor rhwng 9yb a 9yh ddydd Sul 26 Mai. Nodwch fod Llyfrgell Deiniol ar agor rhwng 9yb a 9yh ddydd Sadwrn 25 Mai.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener

24/7

9yb – 9yh

Sadwrn - Sul

24/7

12yh – 5yh

 

Diwedd y Tymor

27ain Mai 2019 – 2ail Mehefin 2019 

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Gŵyl Y Banc

Llun 27/05/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Mawrth 29/05/2018 –

Gwener 01/06/2018

8:30yb – 9yh

9yb – 9yh

Sadwrn 02/06/2018 –

Sul 03/06/2018

12yh – 5yh

12yh – 5yh

 

Gwyliau’r Haf

3ydd Mehefin 2019 – 15fed Medi 2019 

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 26 Awst 2019. 

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun-Gwener

9yb – 7yh

9yb – 7yh

Sadwrn - Sul

AR GAU

AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wybod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Tymor 1

Agor 24/7 (Wythnos 19 - Wythnos 21)

2 Ionawr 2019 - 20 Ionawr 2019

O ddydd Mercher 2 Ionawr, bydd y Llyfrgell ar agor yn barhaus hyd at hanner nos ar nos Lun 21ain Ionawr.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
24 awr
9yb - 9yh
Sadwrn - Sul
24 awr
12yh - 5yh

Tymor 2 (Wythnos 22 – Wythnos 32)

21ain Ionawr 2019 – 7fed Ebrill 2019

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun-Gwener

8:30am - hanner nos

9yb – 9yh

Sadwrn - Sul

12yh - hanner nos

12yh – 5yh

 

Gwyliau'r Pasg (Wythnos 33 – Wythnos 35)

8 Ebrill 2019 – 28 Ebrill 2019 

Bydd yr ystafell gyfrifiaduron 24 awr yn Adeilad Deiniol yn agored dros Wyliau'r Pasg.   Bydd agor 24/7 yn ailddechrau pan fydd y Llyfrgell yn agor am 8:30am ddydd Mercher 24 Ebrill. 

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun 08/04/2019 - Mercher 17/04/2019

8:30am - hanner nos

9yb – 9yh

Iau 19/04/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gwener 19/04/2019 –

Llun 22/04/2019

AR GAU

AR GAU

Mawrth 23/04/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Mercher 24/04/2019

8:30yb – 24 awr yn dechrau

9yb – 9yh

Iau 25/04/2019 –

Gwener 26/04/2019

24 awr

9yb – 9yh

Sadwrn 27/04/2019 –

Sul 28/04/2019

24 awr

12yh – 5yh

 

Oriau Agor 24/7 (Wythnos 36 – Wythnos 39)

29ain Ebrill 2019 – 26ain Mai 2019

Bydd y Llyfrgell yn agored 24/7 tan ddydd Gwener 24 Mai pan fydd yn cau am hanner nos.   

Sadwrn 25 Mai a Sul 26 Mai - bydd y Llyfrgell yn agored 9am - 9pm (gwasanaeth staff rhwng 12yh a 5yh).

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener

24/7

9yb – 9yh

Sadwrn - Sul

24/7

12yh – 5yh

 

Diwedd y Tymor (Wythnos 40)

27 Mai 2019 – 2 Mehefin 2019 

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Gwyl Y Banc

Llun 27/05/2019

9yb – 9yh

Hunan-Wasanaeth yn Unig

Mawrth 29/05/2018 –

Gwener 01/06/2018

8:30yb – 9yh

9yb – 9yh

Sadwrn 02/06/2018 –

Sul 03/06/2018

12yh – 5yh

12yh – 5yh

 

Gwyliau’r Haf

3 Mehefin 2019 – 15 Medi 2019 

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 26 Awst 2019.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener

9yb – 7yh

9yb – 7yh

Sadwrn - Sul

AR GAU

AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Isod nodir oriau agor Llyfrgell y Normal. Nodwch yr eithriadau isod. Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle.

Bydd y Llyfrgell safle'r Normal yn cau am 6.30pm ddydd Gwener 25 Ionawr.

Wythnos 5 - Wythnos 40

24th Medi 2018 - 2nd Mehefin 2019

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 8yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Gwyliau'r Haf

3 Mehefin 2019 - 25 Awst 2019

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 5yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

 

Eithriadau a Gwylia Banc

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Penwythnos Graddau Meister 2

Sadwrn 01/12/2018

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gwyliau'r Nadolig

Llun 24/12/2018 - Mawrth 01/01/2019

AR GAU AR GAU

Penwythnos Graddau Meister 3

Sawdrn 02/02/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meister 4

Sadwrn 06/04/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gwyliau'r Pasg

Iau 18/04/2019 - Mawrth 23/04/2019

AR GAU AR GAU

Gŵyl y Banc

Llun 06/05/2019

8:45yb - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gŵyl y Banc

Llun 27/05/2019

9yb - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meister 5

Sadwrn 08/06/2019

1yh - 5yh Hunan-Wasanaeth yn Unig

Gŵyl y Banc

Llun 26/08/2019

AR GAU AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Gweler isod oriau agor y Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd.  Nodwch yr eithriadau isod

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Llun
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Mawrth - Mercher
9yb - 8yh
9yb - 8yh
Iau - Gwener
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Sadwrn - Sul
AR GAU
AR GAU

 

Eithriadau a gwyliau banc

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Gwyliau'r Pasg
Iau 18/04/2019 - 23/04/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 06/05/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 27/05/2019
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 26/08/2019
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...