Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Gwyliau'r Haf

3ydd Mehefin 2019 – 15fed Medi 2019

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 26 Awst 2019.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Dydd Llun-Dydd Gwener

9yb – 7yh

9yb – 7yh

Dydd Sadwrn

12yh – 5yh

12yh – 5yh

Dydd Sul
12yh – 5yh
12yh – 5yh

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wybod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Gwyliau’r Haf

3 Mehefin 2019 – 15 Medi 2019

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 26 Awst 2019.

 

Oriau Agor

Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Llun - Gwener

8.30yb – 7yh

8.30yb – 7yh

Dydd Sadwrn

12yh – 5yh

12yh – 5yh

Dydd Sul

Ar Gau

Ar Gau

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Isod nodir oriau agor Llyfrgell y Normal. Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle.

Gwyliau'r Haf

28 Mai 2019 - 25 Awst 2019

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener 8.45yb - 5yh 9yb - 5yh
Sadwrn - Sul AR GAU AR GAU

Eithriadau a Gwylia Banc

Oriau Agor Oriau Gwasanaeth Gyda Staff

Gŵyl y Banc

Llun 26/08/2019

AR GAU AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Gweler isod oriau agor y Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd.  Nodwch yr eithriadau dros y Pasc isod.

Oriau Agor

Oriau gwasanaeth gyda staff

Llun
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Mawrth - Mercher
9yb - 8yh
9yb - 8yh
Iau - Gwener
9yb - 5yh
9yb - 5yh
Sadwrn - Sul
AR GAU
AR GAU

Eithriadau a gwyliau banc

Oriau Agor

Oriau gwasanaeth gyda staff

Gwyliau'r Pasg
Iau 18/04/2019 - 23/04/2019
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc 06/05/2019
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc 27/05/2019
AR GAU

AR GAU

Gŵyl y banc 26/08/2019
AR GAU

AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...