Oriau Agor

  • Mae ein canghennau yn cynnig cymysgedd o oriau gyda staff a heb staff (hynny yw hunan wasanaeth).
  • Lleoliad, Safle a phwnc
  • Ni cheir mynediad i'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol tu allan i oriau gyda staff, dim ond trwy ddefnyddio eich cerdyn staff neu fyfyriwr Bangor.
  • Ni chaiff benthycwyr allanol, darllenwyr allanol ac ymwelwyr ddefnyddio'r llyfrgell dim ond yn ystod oriau gyda staff.
  • Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Gall oriau agor gael eu newid. Caiff unrhyw newidiadau eu hysbysu ar ein gwe-dudalennau a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os byddwch yn teithio unrhyw bellter, fe'ch cynghorir i ffonio (01248 382981) neu anfon e-bost ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk

Diwedd y Tymor (Wythnos 40)

28 Mai 2018 - 3 Mehefin 2018

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Gŵyl y Banc : Llun 28/05/2018
9am - 9pm
Hunan-wasanaeth yn Unig
Mawrth 29/05/2018 - Gwener 01/06/2018
8:45am - 9pm
9am - 9pm
Sadwrn 02/06/2018
12pm-5pm
12pm-5pm
Sul 03/06/2018 AR GAU AR GAU

Gwyliau'r Haf
4 Mehefin 2018 - 16 Medi 2018

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 28 Awst 2018.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
9am - 7pm
9am - 7pm
Sadwrn
12pm-5pm
12pm-5pm
Sul
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Diwedd y Tymor (Wythnos 40)
28 Mai 2018 - 3 Mehefin 2018

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Gŵyl y Banc : Llun 28/05/2018
9am - 9pm
Hunan-wasanaeth yn Unig
Mawrth 29/05/2018 - Gwener 01/06/2018
8:30am - 9pm
9am - 9pm
Sadwrn 02/06/2018 - Sul 03/06/2018
12pm-5pm
12pm-5pm

Gwyliau'r Haf
4 Mehefin 2018 - 16 Medi 2018

Bydd y Llyfrgell WEDI CAU Ddydd Llun Gŵyl y Banc 28 Awst 2018.

Oriau Agor
Oriau Gwasanaeth Gyda Staff
Llun - Gwener
8:30am - 7pm
9am - 7pm
Sadwrn
12pm-5pm
12pm-5pm
Sul
12pm-5pm
12pm-5pm

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Isod nodir oriau agor Llyfrgell y Normal. Nodwch yr eithriadau isod. Mae ystafell gyfrifiaduron 24 awr ar gael ar y safle.

Gwyliau'r Haf
29 Mai 2018 - 26 Awst 2018

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Llun – Gwener
8.45am - 5pm
9am - 5pm
Sadwrn - Sul
AR GAU
AR GAU

Eithriadau a Gwyliau Banc

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff

Penwythnos Graddau Meistr  1

Sadwrn 21/10/2017 - Sul 22/10/2017

1pm - 5pm
Hunan-wasanaeth yn Unig

Masters Weekend 2

Sadwrn 25/11/2017 - Sul 26/11/2017

1pm - 5pm
Hunan-wasanaeth yn Unig

Gwyliau'r Nadolig

Friday 22/12/2017 - Monday 01/01/2018

AR GAU
AR GAU

Penwythnos Graddau Meistr 3

Sadwrn 27/01/2018 - Sul 28/01/2018

1pm - 5pm
Hunan-wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meistr 4

Sadwrn 17/03/2018 - Sul 18/03/2018

1pm - 5pm
Hunan-wasanaeth yn Unig

Easter Vacation

Thursday 29/3/2018 - Tuesday 03/04/2018

AR GAU
AR GAU

Gŵyl y Banc

Monday 07/05/2018

9am - 8pm
9am - 5pm

Gŵyl y Banc

Monday 28/05/2018

9am - 5pm
Hunan-wasanaeth yn Unig

Penwythnos Graddau Meistr 5

Sadwrn 09/06/2018 - Sul 10/06/2018

1pm - 5pm
Hunan-wasanaeth yn Unig

Gŵyl y Banc

Monday 27/08/2018

AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

Oriau Agor: Trwy gydol y flwyddyn

Gweler isod oriau agor y Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd.  Nodwch yr eithriadau isod

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Llun
9am - 5pm
9am - 5pm
Mawrth - Mercher
9am - 8pm
9am - 8pm
Iau - Gwener
9am - 5pm
9am - 5pm
Sadwrn - Sul
AR GAU
AR GAU

 

Eithriadau a gwyliau banc

Oriau Agor
Oriau gwasanaeth gyda staff
Gwyliau'r Nadolig
Gwener 22/12/2017 - Llun 01/01/2018
AR GAU
AR GAU
Gwyliau'r Pasg
Iau 29/03/2018 - 03/04/208
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 07/05/2018
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 28/05/2018
AR GAU
AR GAU
Gŵyl y banc 27/08/2018
AR GAU
AR GAU

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn â'n horiau agor, rhowch wamod i ni drwy e-bost: llyfrgell@bangor.ac.uk.

chat loading...