Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Casgliadau Ymchwil

Rydym yn darparu adnoddau electronig a phrint ynghyd â'r adnoddau i gwrdd â'ch anghenion ymchwil, gan gynnwys mynediad ar-lein i fwy na 20,000 o e-gyfnodolion. Ar hyn o bryd mae gennym fynediad ar-lein at ryw 180 o gronfeydd data gan gynnwys JSTOR, ProQuest, Llyfrgell Lexis, MEDLINE, CINAHL, Web of Science a ScienceDirect. 

Hefyd mae gennym gasgliad mawr o fonograffau ymchwil a chyfeirlyfrau sy'n ymwneud â phynciau sydd yn gysylltiedig â diddordebau ymchwil staff yn y brifysgol.

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu casgliadau cydweithredol ac rydym yn cydweithio'n agos â holl ysgolion a cholegau'r brifysgol er mwyn sicrhau bod ein casgliadau'n cwrdd ag anghenion ein hymchwilwyr.    Cysylltwch â'ch llyfrgellydd cefnogaeth academaidd i gael rhagor o wybodaeth am ein polisi casglu.

Mae gennym un o’r Archifau Prifysgol mwyaf drwy wledydd Prydain. Mae’r casgliad yn cynnwys deunydd hanesyddol a llenyddol pwysig yn ymwneud a Gogledd Cymru a hefyd yn cynnwys archifau bron pob un o ystadau tiriog mawr yr ardal: http://www.bangor.ac.uk/archives/

Mae gennym hefyd Gasgliadau Arbennig pwysig o llyfrau printiedig prin. Yn cynnwys: Beiblau Cymraeg, Casgliad Arthuraidd, Casgliad Brangwyn, Casgliad y Gadeirlan, Casgliad Owen Pritchard, Casgliad Gregynog, Caffaeliadau Diweddar, Cerddi Bangor, Cylchgronau Cymraeg, Papurau Newydd Cymraeg, R.S.Thomas, Teithiau Pennant, a llawer mwy. Gwelwch: http://www.bangor.ac.uk/welshlibrary/collections.php.cy

Mae yn y Llyfrgell Gymraeg gasgliad nodedig o ddeunydd printiedig yn yr iaith Gymraeg ac ieithoedd eraill sy’n ymwneud â Chymru a’r gwledydd Celtaidd eraill http://www.bangor.ac.uk/welshlibrary/about.php.en

Mae manylion llyfryddol yr holl weithiau ymchwil sydd wedi dod o Brifysgol Bangor o 2000 ymlaen, a chopïau mynediad agored sy'n cynnwys y testun llawn, lle mae'r rheini ar gael, ar gael yng nghadwrfa ddigidol y brifysgol: http://research.bangor.ac.uk/portal/cy/

Mae copïau print o draethodau ymchwil wedi eu catalogio yn ôl awdur yng nghatalog y brifysgol ac mae'r fersiynau print ar gael o wneud cais amdanynt wrth ddesgiau gwasanaeth cwsmeriaid y llyfrgell.  Mae fersiynau electronig o draethodau ymchwil PhD llwyddiannus o 2012 ymlaen wedi cael eu hychwanegu at y gadwrfa mewn modd trefnus ac maent ar gael ar: http://e.bangor.ac.uk/view/divisions/dthesis/ (Mae rhai traethodau cynharach ar gael ar ffurf electronig hefyd).

chat loading...