Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth hawlfraint ar gyfer gwaith ymchwil a thraethodau ymchwil

Fel y nodir ym Mholisi Eiddo Deallusol y Brifysgol, chi yw perchennog cyntaf hawlfraint yn eich gwaith ysgolheigaidd oni chomisiynwyd efo gan y brifysgol neu fod contract cyllido yn hawlio perchnogaeth.  Wrth gyflwyno erthygl i'w chyhoeddi mewn cyfnodolyn, bydd gofyn i chi lofnodi ffurflen cytuno hawlfraint, gwiriwch fanylion y cytundeb hawlfraint yn ofalus.

Os ydych yn cyhoeddi erthygl Mynediad Agored, fe gewch nifer o drwyddedau hawlfraint mynediad agored: trwyddedau eiddo creadigol cyffredin  Ewch i http://creativecommons.org/licenses/ i gael rhagor o wybodaeth am y trwyddedau hyn.  Os ydych yn cael eich cyllido gan UKRI ac yn defnyddio nawdd UKRI i dalu i gyhoeddi erthygl mynediad agored, yna fe'ch gorfodir i gyhoeddi gyda thrwydded hawlfraint CC-BY.

Eiddo deallusol Hawlfraint

Mwy o wybodeathy yma : Research and Enterprise Office: Intellectual Property, Commercialisation and Consultancy

Ar gyfer eich traethodau ymchwil:

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, er y gofynnwn i chi wneud pob ymdrech i ofyn caniatâd am ddeunydd hawlfraint trydydd parti, os na fyddwch yn sicrhau caniatâd ni fydd hynny'n effeithio ar y marc a gewch am eich gwaith. Ond, os na chewch y caniatâd gofynnol, ni ellir rhoi eich gwaith o fewn cyrraedd y cyhoedd yng nghadwrfa ddigidol y brifysgol eBangor

I gael mwy o wybodaeth am hawlfraint a chael caniatâd i ailddefnyddio cynnwys trydydd parti, ewch i:

http://www.bangor.ac.uk/library/copyright/copyright-staff.php.cy 

neu

https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/thirdparty.php.cy

Gweler mwy o wybodaeth yma:

https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/esubmission.php.cy

https://www.bangor.ac.uk/library/copyright/faqs.php.cy

chat loading...