Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

E-Adnoddau

Mae Prifysgol Bangor yn talu am nifer fawr o adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu.  Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein catalog llyfrgell i ddod o hyd i e-adnoddau sy'n berthnasol i'ch astudiaethau. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn cael mynediad at bopeth sydd ar gael i chi fel aelod o Brifysgol Bangor; gallwch fynd at y catalog ar y campws ac oddi ar y campws, ond gellir gofyn i chi fewngofnodi i ddangos pwy ydych.

 

Adnodd ymis: Ebrill Llyfrgell Ddigidol IEEE Xplore

Mae Llyfrgell Ddigidol IEEE Xplore yn rhoi mynediad i dros 4 miliwn o ddogfennau mewn peirianneg a thechnoleg a gyhoeddir gan IEEE (Sefydliad Peirianwyr Trydanol ac Electronig) a'i bartneriaid cyhoeddi.  Mae'r cronfeydd data yn darparu mynediad testun llawn i gyfnodolion IEEE, trafodion cynadleddau, safonau, a rhywfaint o gynnwys e-lyfrau ym meysydd peirianneg drydanol, cyfrifiadureg, electroneg, a disgyblaethau cysylltiedig.  Mae llwyfan IEEE Xplore yn hawdd i'w ddefnyddio ac mae'r opsiynau chwilio a mireinio wedi eu cynllunio'n dda ac yn effeithiol.  Mae'n offer defnyddiol iawn i staff a myfyrwyr yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig. 

 

Mynediad

Myfyrwyr cyfredol ac aelodau staff gofynnir ichi am eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair (yr un rhai ag a ddefnyddiwch yn eich cyfrif ebost prifysgol.

Defnyddwyr eraill yn gallu cofrestru i ddefnyddio ein gwasanaeth mynediad cerdded-mewn - cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Pa E-Adnoddau sydd ar gael?

  • Erthyglau
  • Papurau Cynhadledd
  • Cronfeydd Data
  • E-lyfrau
  • E-gyfnodolion 
  • Sensus - Newid math o ffeil
  • Papurau newydd
  • E-Theses
  • Papurau arholiad

Cofiwch fod rheoliadau'r brifysgol yn disgwyl i'r holl staff a myfyrwyr i gadw at ddeddfwriaeth hawlfraint a thelerau unrhyw drwydded a brynwyd.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i weld ein canllawiau defnyddio cyffredinol.

 

Termau E-Adnoddau

Mae'r termau hyn yn eich helpu i ddeall adnoddau electronig ymadroddion a jargon cyffredin.

 

Angen cymorth?

Ebostiwch y Tîm Cefnogaeth Academaidd am help i ganfod adnoddau sy'n berthnasol i'ch astudiaethau, neu i gael canllawiau i ddefnyddio unrhyw un o'n hadnoddau.

Os ydych yn cael problemau i fynd at unrhyw un o'r adnoddau uchod, neu os ydych yn derbyn negeseuon gwall ewch i'r adran COA neu ebostiwch y manylion i'r Tîm Datblygu Digidol

chat loading...