Defnyddio SensusAccess

SensusAccess

Mae SensusAccess yn ddull hunan-wasanaeth sy’n galluogi myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor i drosi dogfennau’n awtomatig i fformat arall, gan gynnwys trosi deunyddiau i lyfrau-llafar (MP3 a DAISY), e-lyfrau (EPUB, EPUB3 a Mobi) a Braille digidol. Gellir defnyddio’r gwasanaeth hefyd i drosi dogfennau anhygyrch megis ffeiliau PDF delwedd yn unig, lluniau JPG a chyflwyniadau Microsoft PowerPoint i ffurfiau mwy hygyrch a llai trafferthus.

Sylwer: Nid yw’r gwasanaeth hwn yn gweithio yn Internet Explorer.