Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hyfforddiant a Chefnogaeth i Ymchwilwyr

Gallwn gynnig sesiynau hyfforddi grŵp ac un i un, gan eich cefnogi wrth i chi ryngweithio â'r llyfrgell ar adegau gwahanol yn ystod eich ymchwil.  Rydym yn cynnig sesiynau hyfforddi, fel rhan o'r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr staff canolog rhaglen hyfforddi ganalog yr Ysgol Ddoethurol , ar amryw o bynciau gan gynnwys:

  • Chwilio'r Llenyddiaeth
  • Mynd at yr Archifau
  • Defnyddio Mendeley ac Endnote Online
  • Sgiliau chwilio ar gyfer adolygiadau systemataidd
  • Hawlfraint
  • Bibliometreg
  • Hyrwyddo eich cynnyrch ymchwil
  • Cyhoeddi Mynediad Agored
  • Rheoli Data Ymchwil

I gael gwybodaeth am ein cyrsiau hyfforddi cysylltwch â: libsupport@bangor.ac.uk

I gael cefnogaeth bwnc-benodol cysylltwch â'ch llyfrgellydd cefnogaeth academaidd.

Mae arweinlyfrau ar gael ar: http://www.bangor.ac.uk/library/help/guides.php.cy