Catalog Newydd y Llyfrgell

Catalog Llyfrgell newydd

Bydd Catalog y Llyfrgell yn cael ei newid am system newydd cyn bo hir.   Bydd yn cynnig 'siop un stop' ar gyfer llyfrau, e-lyfrau,
e -gyfnodolyn, erthyglau mewn cyfnodolion, cronfeydd data, traethodau ymchwil, data ymchwil ac adnoddau ysgolheigaidd eraill sydd ar gael yn y Llyfrgell a thu hwnt. 

Bydd y dull chwilio newydd yn mynd yn fyw ar 25 Awst 2016 , felly dewch yma i ddarllen am y datblygiadau diweddaraf ac i ddod o hyd i atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ceir pedwar opsiwn chwilio yn y Chwiliad Llyfrgell newydd:

 • Popeth

Mae'r chwiliad hwn yn adalw canlyniadau o'r holl adrannau a nodir isod.

 • Chwiliad Bangor

Mae'r chwiliad hwn yn cynnwys:  Llyfrau, cyfnodolion, cronfeydd data, traethodau ymchwil, dvds, cds, papurau arholiad a mwy ...

 • Chwiliad Erthyglau

Mae'r chwiliad hwn yn cynnwys:  Erthyglau mewn cyfnodolion a phapurau newydd, trafodion cynadleddau, delweddau, a mwy ...

 • Cynnyrch Ymchwil

Mae'r chwiliad hwn yn cynnwys:  Deunydd a gyhoeddwyd gan staff ac ymchwilwyr Prifysgol Bangor a phroffiliau staff ac ymchwilwyr.

Hefyd, efallai y bydd rhai ohonoch yn ei weld yn ddiddorol i fonitro erthyglau cyfredol, i weld pa erthyglau yn eich maes pwnc sydd fwyaf poblogaidd  ar hyn o bryd.

Beth sy'n well amdanno?

 • Chwilio mewn dull tebyg i Google  
 • Mae modd chwilio am ddata ymchwil ochr yn ochr â gwefannau, llyfrau a chronfeydd data drwy wneud un chwiliad
 • Ar ôl gosod eich dewis iaith unwaith bydd yn gweithio yn awtomatig ar gyfer pob hysbysiad gan y llyfrgell ac oddi fewn y system
 • Mae modd pori trwy'r silffoedd yn 'rhithiol' oddi ar unrhyw ddyfais
 • Nawr gallwch fenthyca hyd yn oed rhagor o eitemau

Sut fydd y newid yn effeithio arnaf i?

 • Byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied ag sydd bosibl arnoch, ond efallai y bydd rhai gwasanaethau wedi eu cwtogi neu ddim ar gael o gwbl dros dro yn ystod y cyfnod trosglwyddo rhwng 11 a 25 Awst. 
 • Mae angen i unrhyw un sydd â 'rhestrau wedi eu cadw' yn y Catalog Llyfrgell presennol eu trosglwyddo i system rheoli cyfeiriadaeth megis RefWorks neu e-bostio'r rhestr iddyn nhw eu hunain.  Gallwch wneud hyn drwy ddilyn y camau hyn:
  • 1. O hafan y catalog, yn defnyddio Mewngofnodi i Fy Llyfrgell, dewiswch Fy Rhestri
  • 2. Bydd angen ichi agor pob rhestr yn unigol, dewiswch Allforio fy Rhestri (does dim rhaid i chi roi tic yn y blychau), yna gallwch ddewis naill ai e-bostio'r rhestr i chi eich hun neu ei allforio i RefWorks
 • Bydd rhaid i chi ddilyn yr un broses os ydych eisiau cadw Fy Hanes Darllen
 • Os oes arnoch angen unrhyw gymorth neu arweiniad pellach ynglŷn â'r broses hon gofynnwch i aelod o staff yn y llyfrgell

Nodweddion uwch

Un blwch chwilio i ddod o hyd i bopeth

Gallwch chwilio am eitemau sydd yn y llyfrgell, megis llyfrau, cyfnodolion print a DVDs, a gallwch hefyd chwilio am adnoddau ar-lein, megis cyfnodolion testun llawn* neu erthyglau papur newydd.

Llwybr dyfyniadau

Mae'r adnodd cyffrous hwn yn cynnig mwy o ffyrdd i ymchwilwyr a myfyrwyr chwilio am ddeunyddiau. Gan ddechrau gydag un erthygl, bydd y llwybr dyfyniadau yn dod o hyd i ddeunyddiau eraill sy'n dyfynnu'r erthygl honno neu'n cael eu dyfynnu ganddi.

Benthyciadau didrafferth rhwng llyfrgelloedd

Os nad yw'r eitem rydych yn chwilio amdani ar gael yma, cliciwch ar y cyswllt ILL a chaiff yr holl fanylion eu llwytho i fyny yn awtomatig a chaiff eich cais ei brosesu.

Cofnod llawn o'ch benthyciadau

I weld cofnod llawn o'ch holl fenthyciadau, cliciwch ar y cyswllt 'rhestr o'ch holl fenthyciadau'.

Pam fod y newid yn digwydd yn ystod wythnos ail-sefyll arholiadau?

Ein gobaith yw na fydd uwchraddio'r system yn amharu ar eich astudiaethau gan mai ein bwriad yw parhau i ddarparu pob gwasanaeth, serch y bydd hynny efallai trwy ddulliau eraill, yn ystod y cyfnod hwn.

Rydym yn gwybod y gall y cyfnod arholiadau fod yn brysur ac o bosibl yn llawn straen.  Fodd bynnag, mae angen i ni gael y system i weithio cyn dechrau'r tymor.  Yn y modd yma, gall y myfyrwyr newydd a'r myfyrwyr sy'n dychwelyd ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd fanteisio ar y system newydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol, mae pob croeso i chi gysylltu â ni.

Sut gaf i'r wybodaeth ddiweddaraf? / Sut fedraf i gymryd rhan?

Dewch i'r dudalen hon i gael yr wybodaeth ddiweddaraf a dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael y newyddion diweddaraf.

Chwiliwch am ein canllaw i ddefnyddwyr ar y dudalen we hon unwaith y bydd system newydd yn fyw.

Bydd yn parhau i fod mewn modd datblygu am y 12 mis cyntaf.  Yn ystod y cyfnod hwnnw byddwn yn gofyn am adborth ynglŷn â’r system drwy wahanol ddulliau.   Os hoffech fod yn rhan o brofi'r system fel defnyddiwr neu os oes gennych unrhyw sylwadau ynglŷn â sut mae'r system yn gweithio, yn edrych neu'n teimlo bydd cyfle i gofrestru er mwyn gallu gwneud hynny yn ystod y misoedd nesaf.

Sut ydw i’n gofyn cwestiwn neu'n cael rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych gwestiwn neu ymholiad, gallwch gysylltu â ni yn y ffordd arferol:

 

chat loading...