Benthyca, Dychwelyd, Adnewyddu

Darperir aelodaeth lyfrgell yn awtomatig i unrhyw un sydd wedi cofrestru fel myfyriwr sy'n dilyn cwrs hyfforddedig, isradd neu ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor.

Mae hawliau aelodaeth lyfrgell yn dechrau ar ddyddiad cofrestru am y tro cyntaf ac yn dod i ben ar ddyddiad terfynu cofrestriad myfyrwyr ar ddiwedd eu cwrs. Gellir gwneud cais am estyniad yn ystod cyfnod 'ysgrifennu'. Gwneir hynny trwy drafodaeth gyda'ch goruchwyliwr.

Bydd angen eich cerdyn Mynediad myfyrwyr arnoch i fenthyca llyfrau o'r llyfrgell ac i gael mynediad i'r adeiladau ar ôl 9pm yn ystod cyfnodau agor 24/7 neu oriau estynedig.

Hawliau benthyca

[Myfyrwyr gradd] [myfyrwyr ôl-raddedig sy’n cael eu dysgu]