Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd - Gwasanaeth darparu

Gellir gwneud cais am ddeunydd sydd ddim ar gael yn Llyfrgell Prifysgol Bangor trwy’r gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd. Bydd y rhan fwyaf o fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd yn cymryd 2-3 wythnos i gyrraedd, ond gall llungopïau o erthyglau mewn cylchgronau gyrraedd o fewn 1-4 diwrnod. 

Pwy sy'n gallu defnyddio'r wasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd yn cael ei gymorthdalu gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau. Gofynnwn i chi beidio gwneud cais trwy’r gwasanaeth am ddeunydd sydd ddim yn angenrheidiol ar gyfer eich cwrs.

Ni ddylid fod angen i fyfyrwyr israddedig wneud ceisiadau oni bod y cais ar gyfer modiwlau ymchwil neu ar gyfer traethodau hir.

Bydd y bobl ganlynol yn cael defnyddio’r gwasanaeth darparu dogfen os bydd ganddynt gerdyn llyfrgell ddilys

  • Myfyrwyr cofrestredig Prifysgol Bangor

  • Gweithwyr Prifysgol Bangor

Mae'r gwasanaeth ar-lein hwn ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn unig.

Cyn i chi lenwi'r ffurflen gais isod, gwiriwch yng nghatalog y llyfrgell am yr eitem sydd arnoch ei hangen.

Mae'r llyfrgell yn cynnig nifer cyfyngedig o gredydau Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd am ddim i bob defnyddiwr. Os ydych chi'n defnyddio'ch cwota o gredydau Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd am ddim, codir tâl wedyn am unrhyw geisiadau ychwanegol.

Sylwch y gall gymryd hyd at 2-3 wythnos i'r llyfrgell dderbyn eitem y gofynnwyd amdani. Oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol , nid yw'n bosibl weithiau i gael eitem.

Cwota ar gyfer 2017/18

Israddedig 5 ceisiadau
Ôl-raddedig addysgir 10 ceisiadau
Ôl-raddedig Ymchwil 20 ceisiadau
Staff   30 ceisiadau

Sut ydw i’n gwneud cais?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag adran DDS.

Erthyglau electronig wedi eu darparu gan y Llyfrgell Brydeinig.

Mae erthyglau Benthyca Rhwng Llyfrgell a gyflenwir gan y Llyfrgell Brydeinig yn cael eu darparu drwy'r system DRM Lite sydd â rhai manteision dros y system flaenorol:

  • Does dim angen gosod ategion (plug-ins) i fynd at ddogfennau
  • Caiff dogfennau eu cloi i unigolyn (yn hytrach nag i gyfrifiadur), felly gellwch agor dogfennau ar unrhyw beiriant wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd, yn cynnwys teclynnau symudol. 

Pan dderbyniwch eich erthygl gyntaf o'r Llyfrgell Brydeinig bydd angen i chi gofrestru ar gyfer On Demand (mae cyswllt i gofrestru i'w gael yn yr e-bost) a defnyddir y cyfrinair hwn i agor eich holl ddogfennau yn y dyfodol. Peidiwch â chreu enw defnyddiwr yn cynnwys y symbol @, gan y gallai hynny achosi i'r ddogfen beidio ag agor.

Bydd arnoch angen Adobe Reader fersiwn 10 neu uwch.  Rydym yn argymell i chi ddefnyddio Firefox, Safari neu IE, ond, os yw'n well gennych ddefnyddio Chrome, mae yna gam ychwanegol.  Nid yw syllwr pdf y porwr yn gymhathus â danfon diogel, felly byddwch yn cael tudalen wag wrth lawrlwytho eich erthygl.  Ar waelod y sgrin fe welwch yr eicon pdf ac enw'r ffeil, cliciwch y saeth i lawr a dewiswch 'Always open in Adobe Reader'.