Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd - Gwasanaeth darparu

Gellir gwneud cais am ddeunydd sydd ddim ar gael yn Llyfrgell Prifysgol Bangor trwy’r gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd. Bydd y rhan fwyaf o fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd yn cymryd 2-3 wythnos i gyrraedd, ond gall llungopïau o erthyglau mewn cylchgronau gyrraedd o fewn 1-4 diwrnod. 

 

Mae’r Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd yn cael ei gymorthdalu gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau. Gofynnwn i chi beidio gwneud cais trwy’r gwasanaeth am ddeunydd sydd ddim yn angenrheidiol ar gyfer eich cwrs.

 

Ni ddylid fod angen i fyfyrwyr israddedig wneud ceisiadau oni bod y cais ar gyfer modiwlau ymchwil neu ar gyfer traethodau hir.

Bydd y bobl ganlynol yn cael defnyddio’r gwasanaeth darparu dogfen os bydd ganddynt gerdyn llyfrgell ddilys

  • Myfyrwyr cofrestredig Prifysgol Bangor

  • Gweithwyr Prifysgol Bangor

Mae'r gwasanaeth ar-lein hwn ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn unig.

Cyn i chi lenwi'r ffurflen gais isod, gwiriwch yng nghatalog y llyfrgell am yr eitem sydd arnoch ei hangen.

Mae'r llyfrgell yn cynnig nifer cyfyngedig o gredydau Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd am ddim i bob defnyddiwr. Os ydych chi'n defnyddio'ch cwota o gredydau Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd am ddim, codir tâl wedyn am unrhyw geisiadau ychwanegol.

Sylwch y gall gymryd hyd at 2-3 wythnos i'r llyfrgell dderbyn eitem y gofynnwyd amdani. Oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol , nid yw'n bosibl weithiau i gael eitem.

Cwota ar gyfer 2015/16

Israddedig 5 ceisiadau
Ôl-raddedig addysgir 10 ceisiadau
Ôl-raddedig Ymchwil 20 ceisiadau
Staff   30 ceisiadau

                         

Sut ydw i’n gwneud cais?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag adran DDS.