Canllawiau

Gwasanaethau a chyfleusterau

  • Wi-fi
  • Printio
  • Deunydd ysgrifennu (Gofynnwch wrth y ddesg Gwasanaethau Cwsmeriaid)

Cyfleusterau

Mae ein llyfgelloedd yn cynnig amrywiaeth o amgylcheddau astudio hyblyg sy'n addas i anghenion unigol a grwpiau, yn cynnwys mannau i gydweithio, mannau cymdeithasol a mannau astudio'n dawel. Mae gennym hefyd ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau i ôl-raddegion.

Additional Library provisions

  • Os oes gennych CCDP mae gennych fynediad i'r ystafelloedd technoleg gynorthwyol
  • Mae gennym ystafell preifat i gyfarfod hefo mentoriad myfyriwr yn Llyfgell Deiniol

Rhithdeithiau

chat loading...