Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

LINC y Gogledd

Mae LINC yn gynllun benthyca rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus, llyfrgelloedd addysgu uwch ac addysg bellach a llyfrgelloedd arbennig yng Ngogledd Cymru. Mae’r cynllun yn cynnwys llyfrgelloedd cyhoeddus Gwynedd, Conwy, Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, yn ogystal â llyfrgelloedd Prifysgolion Bangor a Glyndŵr a llyfrgelloedd addysg bellach Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Cambria a hefyd llyfrgell Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r cynllun yn caniatáu aelodau cofrestredig y rhanbarth i fenthyg deunydd o lyfrgelloedd y bartneriaeth mewn un o ddwy ffordd; Benthyca Drwy Bartneriaid a Benthyca Personol.

Myfyrwyr a Staff Prifysgol Bangor

Benthyca Drwy Bartneriaid ar gyfer myfyrwyr a Staff Prifysgol Bangor (Archebu eitemau i gael eu trosglwyddo o lyfrgell y bartneriaeth i’ch cangen lyfrgell ym Mhrifysgol Bangor):

Os na ellwch ddod o hyd i ddeunydd ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Bangor, mae catalog ar y cyd o lyfrgelloedd cyhoeddus, addysg uwchradd, addysg bellach ac llyfrgelloedd arbennig ar draws Gymru gyfan ar gael https://llyfrgelloedd.cymru/ffeindio-llyfr/.  Gallwch gyfyngu eich chwiliad i lyfrgelloedd bartneriaid LINC drwy ddewis “Llyfrgelloedd Linc y Gogledd” o’r ddewislen “Dewis llyfrgell”. Unwaith y byddwch wedi dewis eich llyfr, gallwch ei archebu drwy ddilyn yr ail broses; Er mwyn archebu llyfr neu draethawd hir yma: https://coa-llyfrgell.bangor.ac.uk/questions/1276

Benthyca Personol ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor (Benthyg yn bersonol o unrhyw un o lyfrgelloedd y rhanbarth sy’n cymryd rhan):

Genych hawl i fenthyg yn bersonol o’ch llyfrgell gyhoeddus leol, bydd angen un eitem sydd yn cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad presennol, ee trwydded yrru neu fil trydan i ymuno.  Gallwch hefyd ymuno i fenthyg yn bersonol o lyfrgelloedd addysg bellach sy’n cymryd rhan drwy lenwi ffurflen aelodaeth LINC. Byddwch angen i'r ffurflen gael ei stampio a'i wirio gan eich llyfrgell gartref. Yna, ewch a'r ffurflen, gydag eich cerdyn myfyriwr/staff at ddesg ddosbarthu'r llyfrgell yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio.

 

Aelodau Llyfrgelloedd Cyhoeddus a Llyfrgelloedd Addysg Uwch

Benthyca Drwy Bartneriaid ar gyfer Aelodau Llyfrgelloedd Cyhoeddus a Llyfrgelloedd Addysg Uwch (Archebu eitemau i gael eu trosglwyddo o lyfrgelloedd Prifysgol Bangor i’ch llyfrgell cyhoeddes neu addysg uwch):

Gall unrhyw un sy’n aelod presennol o un o lyfrgelloedd partner LINC ofyn am ddeunydd o unrhyw lyfrgell sy’n cymryd rhan i gael eu trosglwyddo i’w nôl o’u llyfrgell leol yn rhad ac am ddim. Mae cyfyngiadau ar rhai eitemau megis llyfrau cyfeiriol a llyfrau ar fenthyciad byr.

Os na allwch ddod o hyd i’r llyfr yr ydych ei angen yn eich llyfrgell, gallwch chwilio catalog ar y cyd LINC https://llyfrgelloedd.cymru/ffeindio-llyfr/ a gwneud cais am y llyfr wrth ddesg dosbarthu eich llyfrgell gartref.

Benthyca Personol ar gyfer Aelodau Llyfrgelloedd Cyhoeddus a Llyfrgelloedd Addysg Uwch (Benthyg yn bersonol o lyfrgelloedd Prifysgol Bangor):

Gallwch wneud cais i fenthyca yn bersonol o lyfrgelloedd Prifysgol Bangor drwy lenwi'r ffurflen aelodaeth. Byddwch angen i'r ffurflen gael ei stampio a'i wirio gan eich llyfrgell gartref. Yna, ewch a'r ffurflen, gydag eich cerdyn llyfrgell gartref at ddesg ddosbarthu llyfrgell Prifysgol Bangor. Byddwch yn derbyn cerdyn aelodaeth a fydd yn eich galluogi i fenthyg 6 eitem am bythefnos.

Ffurflen gais

Gweld y tudalen we LINC y Gogledd.

 

chat loading...