Who can use the Libraries at the University of Wales, Bangor

Defnyddio’r llyfrgell

Bydd y canlynol yn cael benthyca o’r llyfrgell trwy ddangos cerdyn llyfrgell dilys:

Benthyca

Darllenwch ein polisi benthyca yma (adnewyddiadau/gosod daliadau)

Bydd y canlynol yn cael benthyca o’r llyfrgell trwy wneud cais:

  • Staff cysylltiol  [mwy o wybodaeth] [hawliau]
  • Myfyriwr sydd wedi cofrestru gyda sefydliadau academaidd eraill o dan gytundeb benthyca dwyochrog  [mwy o wybodaeth]
  • Athrawon a gweithwyr Ymddiriedolaethau Iechyd yng Ngogledd Cymru [hawliau]
  • Benthycwyr allanol sy’n talu tanysgrifiad [unigol] [corfforaethol]
  • Gall unrhyw aelod o'r Brifysgol ac unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn ddefnyddio 'Linc Y Gogledd ' sef cynllun benthyca dwyochrog [mwy o wybodaeth]
  • Am ragor o wybodaeth am Mynediad gydol oes i'r llyfrgell, edrychwch yma

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod:

  • Mynediad i rai adnoddau electronig yn gyfyngedig i rai categorïau penodol o ddefnyddwyr
chat loading...