Adnoddau ar gael i ymwelwyr

Bydd gan ddefnyddwyr allanol (benthycwyr neu beidio) fynediad at ddewis o wahanol gyfleusterau llyfrgell, er enghraifft:

Benthyca

Bydd aelodaeth fenthyca ddi-dâl ar gael i ddefnyddwyr sydd yn y categorïau canlynol o ddangos eu prawf adnabod a’u statws

  • Graddedigion Prifysgol Bangor (wedi eu cyfeirio trwy Swyddfa Cynfyfyrwyr)
  • Myfyrwyr sy’n gofrestredig ar hyn bryd gyda’r Brifysgol Agored
  • Nyrsys, bydwragedd a radiograffwyr sy’n gyflogedig gydag Ymddiriedolaethau  Iechyd yng Ngogledd Cymru
  • Myfyrwyr mewn sefydliadau eraill sy’n dilyn cwrs wedi’i freinio gan Brifysgol Bangor neu dan nawdd Prifysgol Gymunedol Gogledd Cymru
  • Staff a Myfyrwyr Sefydliadau Addysg Uwch eraill sydd â threfniadau dwyochrog gyda Phrifysgol Bangor, er enghraifft myfyrwyr Glyndŵr
  • Staff a Myfyrwyr Sefydliadau Addysg Uwch eraill sy’n aelodau o gynlluniau cenedlaethol y mae Prifysgol Bangor yn perthyn iddynt, er enghraifft, Ymhwil Pellach Sconul.
  • Aelodau o wasanaeth llyfrgell gyhoeddus neu coleg Gogledd Cymru. Ewch i dudalen LINC y Gogledd.
Gall unrhyw un sydd ddim yn cael ei gynnwys yn y categorïau uchod ymuno fel benthyciwr allanol trwy dalu blaendal sicrwydd a thanysgrifiad blynyddol. Cysylltwch â Marc Duggan i gael manylion.

Catalog Cyfrifiadur

Yn ogystal â chwilio ein catalog llyfrgell, gellwch chwilio catalogau llyfrgell yn fyd-eang trwy ein cyfrifiaduron catalog penodol, a chewch fynediad cyfyngedig, yn amodol ar drwyddedu, i rai cylchgronau a chronfeydd data electronig. Cofiwch nad oes caniatâd i chi lwytho i lawr nac argraffu o’r adnoddau hyn.

Mynediad Cerdded i Mewn i Adnoddau Electronig

Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaeth mynediad cerdded i mewn cliciwch yma

Llungopiwyr

Mae gan lyfrgelloedd Prifysgol Bangor gyfleusterau llungopio hunan-wasanaeth. Mae ein peiriannau argraffu yn argraffu mewn meintiau A3 ac A4 ac yn cynnig hefyd cyfleusterau lleihau a chwyddo maint, argraffu/⁠copïo mewn lliw.

Cofiwch barchu cyfraith hawlfraint a thelerau manylion cytundeb trwyddedu Hawlfraint Addysg Uwch a fydd yn cael eu dangos wrth ymyl y llungopiwyr.