Gwybodaeth i Ymwelwyr

Croeso!

Mae Bangor yn llyfrgell aml-safle sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Gall unrhyw un ymweld â ni ac edrych mewn deunyddiau ar sail cyfeirio yn ddi-dâl. Byddai’n werth i chi edrych yn ein catalog llyfrgell cyn eich ymweliad fel eich bod yn gwybod ym mha gangen y mae unrhyw eitem wedi ei lleoli.

Os byddwch eisiau benthyca o’n casgliadau, gellwch wneud cais i ymuno fel aelod benthyca trwy danysgrifio. Serch hynny, mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd yn bosib dod yn fenthyciwr yn ddi-dâl trwy gynlluniau benthyca dwyochrog lleol megis Linc Y Gogledd.

Gall ymwelwyr gael mynediad hefyd at amrywiaeth o gyfleusterau'r llyfrgell fel mynediad ar y campws at E-Adnoddau, offer gwylio ffilmiau micro, llungopiwyr hunan-wasanaeth, ac ein gwasanaeth ymholi: library@bangor.ac.uk

Rhaid i unrhyw blant dan 16 fod yng nghmwni a than oruchwyliaeth oedolyn cyfrifol drwy'r amser. Ni all Llyfrgell Prifysgol Bangor fod yn gyfrifol am unrhyw anaf a geir tra'r ydych yn yr adeilad.