Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mynediad Cerdded i Mewn i Adnoddau Electronig

Mae ein gwasanaeth Mynediad Cerdded i Mewn yn cynnig mynediad i amrywiol adnoddau i aelodau'r cyhoedd, yn ogystal â staff a myfyrwyr sy'n ymweld.

 

Sut i Gofrestru ar gyfer Mynediad Cerdded i Mewn

Bydd angen i chi gofrestru yn un o Lyfrgelloedd Prifysgol Bangor (gwirich amseroedd agor). Fel arall, gellwch argraffu a llenwi'r ffurflen gofrestru hon, a'i rhoi i aelod staff wrth ddesg y llyfrgell.

 

I gofrestru, dewch ag un o'r dulliau adnabod canlynol:

 • Cerdyn llyfrgell Alumni neu LINC

 • Pasbort/cerdyn adnabod cenedlaethol o'r UE

 • Trwydded yrru DU

 • Bil gwasanaeth

 • Cerdyn neu lyfr budd-dal

 • Cyfriflen banc neu gerdyn credyd
 • Cerdyn adnabod myfyrwyr neu NUS.

 

Mynediad at Adnoddau Electronig

Sylwch y gellwch chwilio cynnwys o fewn adnoddau unigol yn unig, nid y gwasanaeth yn gyffredinol.

Cofiwch:

 

Ni chewch wneud y canlynol:

 • Defnyddio'r gwasanaeth at ddibenion masnachol neu fusnes.
 • E-bostio neu gadw unrhyw erthyglau neu ganlyniadau chwilio.
 • Mynd i unrhyw safle, meddalwedd neu raglen (megis Microsoft Office neu e-bost) y tu allan i'r gwasanaeth hwn o'r derfynell hon.

 

Adnoddau Electronig Sydd ar Gael

Dyma ein rhestr bresennol o'r adnoddau electronig sydd ar gael (diweddarwyd ddiwethaf Gorffenaf 2019). Cofiwch y gellir tynnu mynediad yn ôl ar unrhyw adeg.

 • BMJ Journals
 • Gale
 • Times Digital Archive
 • JSTOR
 • Science Direct
 • North Wales Chronice
 • Welsh Newspapers Online
 • ProQuest
 • Wiley Online

 

chat loading...