Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Pam cyhoeddi ar ffurf Mynediad Agored?

Ymwybyddiaeth gynyddol yn fyd-eang a galwadau am gyhoeddi Mynediad Agored.

Yn yr adran hon tynnir sylw at y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf mewn Mynediad Agored ac atebir rhai o'r cwestiynau a ofynnir yn aml gennych.

Disgwyliadau'r llywodraeth

Gwneud y defnydd mwyaf o ymchwil a gyllidwyd o ffynonellau cyhoeddus ac yn caniatau mynediad i bawb. Gweler canfyddiadau'r Adroddiad Finch i gael mwy o wybodaeth.

Gofynion y cyllidwyr

Mae llawer o gyrff cyllido yn ei gwneud hi'n ofynnol i gynnyrch y cyllid ymchwil fod ar gael drwy Fynediad Agored. Mae'r cyllidwyr hyn yn cynnwys pob un o'r UKRI, Wellcome, UE a NIH. Mae gwybodaeth fanwl am bolisi cyllidwyr ar gael yn SHERPA/JULIET.

  • Mae'r polisi UKRI ar gael yma
  • Mae'r polisi Wellcome Trust ar gael yma
  • Mae'r polisi ERC ar gael yma
  • Mae'r polisi Horizon 2020 ar gael yma

Polisi Mynediad Agored Prifysgol Bangor

Mae polisi Mynediad Agored Prifysgol Bangor ar gael yma. Mae'r polisi yn ei gwneud yn ofynnol i gofnod o'r holl gynnyrch ymchwil newydd gael ei roi yn yr Ystorfa Sefydliadol.

Asesiad ymchwil (REF)

Mae HEFCE wedi'i gwneud yn orfodol bod cymhwysedd i gyflwyno erthyglau cyfnodolion a thrafodion cynadleddau yn yr ôl-REF2014 yn dibynnu ar sicrhau eu bod ar gael mewn ffurflen mynediad agored. Mae'n rhaid bod llawysgrifau terfynol awduron wedi'u hadolygu gan gyfoedion wedi cael eu rhoi mewn ystorfa sefydliadol neu bynciol ar ôl iddynt gael eu derbyn i'w cyhoeddi (neu fwn 3 mis i hynny). Mae polisi HEFCE ar gael yma. Ac yn cael ei ddisgrifio yn llawn ar dudalennau 54-59 o'r ddogfen ganlynol: REF Guidance on submissions (REF 2019/01)

Manteision i ymchwil

Gellir mynd at y gwaith yn rhwydd gan felly gynyddu amlygrwydd, nifer y darllenwyr a'r effaith. Gall sicrhau bod gwaith ar gael am ddim gynyddu dyfniadau a chynyddu'r potensial am ymchwil cydweithredol. Mae peiriannau chwilio'r rhyngrwyd fel Google Scholar yn chwilio'r deunydd mynediad agored sydd wedi'i roi mewn ystorfeydd sefydliadol gan gynyddu amlygrwydd eich gwaith.