Croeso Cynnes i'r Ganolfan Rheolaeth

Croeso yn ôl i'r Ganolfan Rheolaeth, rydym eisiau sicrhau bod eich profiad mor ddiogel a phleserus â phosibl. Wedi'i lleoli mewn  cornel hardd o’r gogledd, mae’r ganolfan yn rhoi cyfleoedd hwylus i'n holl ymwelwyr fwynhau golygfeydd rhagorol, traethau, teithiau cerdded a mynyddoedd Eryri.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae ein tîm wedi bod yn brysur yn paratoi'r Ganolfan, gan addasu a newid y ffordd yr ydym ni'n gweithredu, er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch ein holl westeion. Rydym wedi cyflwyno trefn iechyd a hylendid ehangach sy’n dilyn arweiniad ac argymhellion y Llywodraeth ac wedi’i chynllunio gyda golwg ar warchod ein gwesteion a'n staff yn ystod eu hamser yn y ganolfan.

Yma rydym yn amlinellu'r mesurau allweddol sydd wedi'u rhoi yn eu lle i roi cysur a thawelwch meddwl i chi yn ystod eich arhosiad gyda ni.