Croeso Cynnes i'r Ganolfan Rheolaeth

Wedi'i lleoli mewn cornel hardd o’r gogledd, mae’r ganolfan yn rhoi cyfleoedd hwylus i'n holl ymwelwyr fwynhau golygfeydd rhagorol, traethau, teithiau cerdded a mynyddoedd Eryri, a rydym eisiau sicrhau bod eich profiad mor ddiogel a phleserus â phosibl.

Mae'r Ganolfan yn addasu'n barhaus yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch ein holl westeion. Rydym wedi cyflwyno trefn iechyd a hylendid ehangach sy’n dilyn arweiniad ac argymhellion y Llywodraeth ac wedi’i chynllunio gyda golwg ar warchod ein gwesteion a'n staff yn ystod eu hamser yn y ganolfan.

Yma rydym yn amlinellu'r mesurau allweddol sydd wedi'u rhoi yn eu lle i roi cysur a thawelwch meddwl i chi yn ystod eich arhosiad gyda ni.