Staff

I ffonio aelodau o'n staff yn uniongyrchol deialwch +44 (0) 1248 36 ac yna'r rhif isod

Rheolwr Gyfarwyddwr

Enw Ebost
Ffôn
Swydd
Rheolwr Gyfarwyddwr

Rhaglen MBA Banciwr Siartredig

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Lisa Jones
Rheolwr y Rhaglen
Andrew Dawson
Cydlynydd TG a Technolegydd Dysgu
Bethan Hughes
Arweinydd Tîm
Charlotte Pritchard
Gweinyddwr Rhaglen
Dion McGrath
Cynorthwy-ydd Rhaglen
Laura Clannachan
Gweinyddwr Sicrwydd Ansawdd
Melanie Rushton
Cynorthwy-ydd Derbyniad

Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymorth

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Tanya Keith
Rheolwr Datblygu Busnes Y Ganolfan
Ron Stewart
Rheolwr Cyfleusterau ac Adnoddau Dynol
Andrew Roberts
Porthor Dydd
Emma Chappell
Swyddog Cyfleusterau, Adnoddau Dynol a Chydymffurfio
Ffion Jones
Arweinydd Tîm a Rheolwr Digwyddiadau
Lauren Roberts
Cydlynydd Digwyddiadau
Nicola Griffiths
Swyddog Marchnata
Sioned Hughes
Swyddog Marchnata
Sophie Williams
Gweinyddwr y Ganolfan
Victoria Keith
Gweinyddwr Marchnata

Gwasanaethau Cyllid

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Sara Greenway
Cynorthwyydd Cyllid

Rheolwyr ar Ddyletswydd

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Sheila Pugh
Uwch Reolwr ar Ddyletswydd
Evelyne Callahan
Rheolwr ar Ddyletswydd
Ffion Wyn Laszek
Rheolwr ar Ddyletswydd

Y Dderbynfa

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Sioned Jones
Goruchwyliwr
Hanna Greenhalgh
Derbynwraig
Sophie Williams
Derbynwraig
Xanthe Jackson
Derbynwraig
Nicola Richards
Derbynwraig

Swyddogion Diogelwch

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Terry Hughes
Arweinydd Tîm Diogelwch
Daniel Moors
Swyddog Diogelwch
Mathew Richards
Swyddog Diogelwch

Cadw Tŷ

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Noelle Gulesserian
Prif Ofalwr Tŷ
Patricia London   Goruchwyliwr Cadw Tŷ
Gareth Stewart
Gofalwr Tŷ
John Luke Chukwukelu Ikem
Gofalwr Tŷ
Alice Carneiro
Gofalwr Tŷ
Celeste Barbosa Torres
Gofalwr Tŷ

Gwasanaethau Arlwyo

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Simon Dale
Rheolwr Arlwyo
Tony Fisher
Ail Gogydd
David Beck
Cynorthwyydd Arlwyo
Wendy Caton
Cynorthwyydd Arlwyo
Bethany Lewis
Cynorthwyydd Arlwyo
Sean Ellis
Pennaeth Cogydd

Tîm Datblygiad Proffesiynol ac Addysg

Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
David W Roberts
Cyfarwyddwr, Rhaglenni Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
Susan Oliver Jones
Cydlynydd Rhaglenni Proffesiynol
Hyfforddiant Cyffredinol
Gweinyddwr Hyfforddiant

Ysgol Busnes Bangor

Am restr o staff Ysgol Busnes Bangor, ewch ar eu gwefan