Staff

I ffonio aelodau o'n staff yn uniongyrchol deialwch +44 (0) 1248 36 ac yna'r rhif isod

Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymorth

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Tanya Keith
Rheolwr Datblygu Busnes Y Ganolfan
Ron Stewart
Rheolwr Cyfleusterau ac Adnoddau Dynol
Ffion Jones
Rheolwr Digwyddiadau
Sioned Hughes
Swyddog Marchnata
Xanthe Jackson
Gweinyddwr Digwyddiadau a Grwpiau

Gwasanaethau Cyllid

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Victoria Davies
Rheolydd Ariannol
Nicola Richards
Cynorthwyydd Cyllid

Rheolwyr ar Ddyletswydd

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Sheila Pugh
Uwch Reolwr ar Ddyletswydd

Y Dderbynfa

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Becky Herbet
Derbynwraig
Eurgain Lloyd
Derbynwraig
Bethany Stanley
Derbynwraig
Donna Thomas
Derbynwraig

Swyddogion Diogelwch

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Terry Hughes
Arweinydd Tîm Diogelwch
Mathew Richards
Swyddog Diogelwch
Andrew Bottomley
Swyddog Diogelwch
Deborah Flanagan
Swyddog Diogelwch

Cadw Tŷ

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Noelle Gulesserian
Prif Ofalwr Tŷ
Patricia London   Goruchwyliwr Cadw Tŷ
Alice Carneiro Melo
Gofalwr Tŷ
Mariusz Plader
Gofalwr Tŷ
Paulo Sousa
Gofalwr Tŷ

Gwasanaethau Arlwyo

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Sam Murray
Goruchwyliwr Arlwyo - Siop Goffi
Wendy Caton
Cogydd
Roisin Begley
Cynorthwyydd Arlwyo
Maria Colla
Cynorthwyydd Arlwyo
Lorraine Hughes
Cynorthwyydd Arlwyo
Michael Hughes
Cynorthwyydd Arlwyo
Bethany Lewis
Cynorthwyydd Arlwyo
Thomas Owen
Cynorthwyydd Arlwyo

Tîm Datblygiad Proffesiynol ac Addysg

Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
David W Roberts
Cyfarwyddwr, Rhaglenni Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
Susan Oliver Jones
Cydlynydd Rhaglenni Proffesiynol
Hyfforddiant Cyffredinol
Gweinyddwr Hyfforddiant

Ysgol Busnes Bangor

Am restr o staff Ysgol Busnes Bangor, ewch ar eu gwefan