Staff

I ffonio aelodau o'n staff yn uniongyrchol deialwch +44 (0) 1248 36 ac yna'r rhif isod

Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymorth

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Ron Stewart
Rheolwr Cyffredinol
Ffion Jones
Rheolwr Datblygu Busnes
Sarah Cropper
Swyddog Y Ganolfan
Roisin Begley
Gweinyddwr Y Ganolfan

Gwasanaethau Cyllid

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Nicola Richards
Cynorthwyydd Cyllid

Rheolwyr ar Ddyletswydd

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Donna Thomas
Rheolwr ar Ddyletswydd
Donna Charlton-Brookes
Rheolwr ar Ddyletswydd

Swyddogion Diogelwch

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Terry Hughes
Swyddog Diogelwch
Mathew Richards
Swyddog Diogelwch
Andrew Bottomley
Swyddog Diogelwch
Deborah Flanagan
Swyddog Diogelwch

Cadw Tŷ

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Patricia London
Prif Ofalwr Tŷ
Louise Molloy
Goruchwyliwr Cadw Tŷ

Tîm Datblygiad Proffesiynol ac Addysg

Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
David W Roberts
Uwch Ddarlithydd Rhaglenni Rheolaeth ac Arweinyddiaeth CMI
Susan Oliver Jones
Cydlynydd Rhaglenni Proffesiynol
Hyfforddiant Cyffredinol
Gweinyddwr Hyfforddiant

Ysgol Busnes Bangor

Am restr o staff Ysgol Busnes Bangor, ewch ar eu gwefan