Staff

I ffonio aelodau o'n staff yn uniongyrchol deialwch +44 (0) 1248 36 ac yna'r rhif isod

Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymorth

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Tanya Keith
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Y Ganolfan
Ron Stewart
Rheolwr Cyfleusterau ac Adnoddau Dynol
Ffion Jones
Rheolwr Digwyddiadau a Marchnata
Sarah Cropper
Swyddog Y Ganolfan
Rebekah Hall
Gweinyddwr Y Ganolfan

Gwasanaethau Cyllid

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Nicola Richards
Cynorthwyydd Cyllid

Rheolwyr ar Ddyletswydd

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Sheila Pugh
Uwch Reolwr ar Ddyletswydd

Y Dderbynfa

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Donna Thomas
Derbynwraig/ Rheolwr ar Ddyletswydd

Swyddogion Diogelwch

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Terry Hughes
Swyddog Diogelwch
Mathew Richards
Swyddog Diogelwch
Andrew Bottomley
Swyddog Diogelwch
Deborah Flanagan
Swyddog Diogelwch

Cadw Tŷ

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Noelle Gulesserian
Prif Ofalwr Tŷ
Patricia London   Goruchwyliwr Cadw Tŷ

Gwasanaethau Arlwyo

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Donna Charlton-Brookes
Rheolwr Arlwyo

Tîm Datblygiad Proffesiynol ac Addysg

Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
David W Roberts
Cyfarwyddwr, Rhaglenni Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
Susan Oliver Jones
Cydlynydd Rhaglenni Proffesiynol
Hyfforddiant Cyffredinol
Gweinyddwr Hyfforddiant

Ysgol Busnes Bangor

Am restr o staff Ysgol Busnes Bangor, ewch ar eu gwefan