Staff

I ffonio aelodau o'n staff yn uniongyrchol deialwch +44 (0) 1248 36 ac yna'r rhif isod

Rheolwr Gyfarwyddwr

Enw Ebost
Ffôn
Swydd
Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro

Rhaglen MBA Banciwr Siartredig

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Lisa Jones
Rheolwr y Rhaglen
Bethan Hughes
Arweinydd Tîm
Alex Moore
Cydlynydd TG a Thechnolegydd Dysgu
Melanie Rushton
Gweinyddwr Rhaglen

Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymorth

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Tanya Keith
Rheolwr Datblygu Busnes Y Ganolfan
Ron Stewart
Rheolwr Cyfleusterau ac Adnoddau Dynol
Emma Chappell
Swyddog Cyfleusterau, Adnoddau Dynol a Chydymffurfio
Ffion Jones
Rheolwr Digwyddiadau
Sioned Hughes
Swyddog Marchnata
Xanthe Jackson
Gweinyddwr Digwyddiadau a Grwpiau

Gwasanaethau Cyllid

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Victoria Davies
Rheolydd Ariannol
Nicola Richards
Cynorthwyydd Cyllid

Rheolwyr ar Ddyletswydd

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Sheila Pugh
Uwch Reolwr ar Ddyletswydd
Simone Lewis
Rheolwr ar Ddyletswydd

Y Dderbynfa

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Victoria Keith
Goruchwyliwr
Xanthe Jackson
Derbynwraig
Eurgain Lloyd
Derbynwraig
Becky Herbet
Derbynwraig
Donna Thomas
Derbynwraig
Eric Bradshaw
Derbynwraig
Ceri Caven
Derbynwraig

Swyddogion Diogelwch

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Terry Hughes
Arweinydd Tîm Diogelwch
Mathew Richards
Swyddog Diogelwch
Andrew Bottomley
Swyddog Diogelwch
Deborah Flanagan
Swyddog Diogelwch

Cadw Tŷ

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Noelle Gulesserian
Prif Ofalwr Tŷ
Patricia London   Goruchwyliwr Cadw Tŷ
Alice Carneiro
Gofalwr Tŷ

Gwasanaethau Arlwyo

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
Simon Dale
Rheolwr Arlwyo
Wendy Caton
Cynorthwyydd Arlwyo
Bethany Lewis
Cynorthwyydd Arlwyo

Tîm Datblygiad Proffesiynol ac Addysg

Grwp Llandrillo Menai (GLLM) yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor

Enw
E-bost
Ffôn
Swydd
David W Roberts
Cyfarwyddwr, Rhaglenni Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
Susan Oliver Jones
Cydlynydd Rhaglenni Proffesiynol
Hyfforddiant Cyffredinol
Gweinyddwr Hyfforddiant

Ysgol Busnes Bangor

Am restr o staff Ysgol Busnes Bangor, ewch ar eu gwefan