Sioned Hughes

Enw
Sioned Hughes
Swydd
Swyddog Marchnata
E-bost
s.m.hughes@bangor.ac.uk
Ffôn
5916
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth
Ymunodd Sioned â’r Ganolfan Rheolaeth yn fis Ionawr 2016 fel gweinyddwr marchnata i’r Ganolfan a rhaglen Chartered Banker MBA ac yn awr yn Weinyddwr Datblygu Busnes. Graddiodd o Brifysgol Bangor yn 2012 gyda gradd BA mewn Astudiaethau Busnes. Mae gan Sioned 3 mlynedd o brofiad yn gweithio yn faes cymorth busnes gyda Busnes Cymru.