David W Roberts

David W Robetrs
Enw
David W Roberts
Swydd
Cyrfarwyddwr Rhaglenni Rheoli
E-bost
david.w.roberts@bangor.ac.uk
Ffôn
5997
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Proffil

Ymunodd David â thîm y Ganolfan Rheolaeth ym mis Tachwedd 2007 i oruchwylio a datblygu ystod o raglenni rheolaeth ac arweinyddiaeth proffesiynol, gan ddechrau gyda’r rhaglenni Arweinyddiaeth Strategol ILM rhan amser a’r rhaglenni Rheolaeth Weithredol sy’n dechrau yn ail chwarter 2008.

Dechreuodd David ei yrfa trwy ddilyn prentisiaeth mewn peirianneg ysgafn ac adeiladu llongau.  Ar ôl cwblhau ei brentisiaeth cyflogwyd David fel Peiriannydd Dylunio Mecanyddol Projectau mewn diwydiant cysylltiedig â’r diwydiant ceir. Yna symudodd i’r diwydiant prosesu alwminiwm gan ddal amryw o swyddi rheoli gyda Chynnal a Chadw ac at lefel Uwch Beiriannydd. Ar ddechrau’r 90au symudodd David o beirianneg i’r meysydd masnachol a phrosesu a roddodd brofiad rheoli uniongyrchol iddo ar lefel weithredol a strategol. Yn ystod y rhan olaf hon o yrfa ddiwydiannol David bu’n crwydro ymhell gan ennill llawer o brofiad mewn negodi ar lefel strategol mewn busnes rhyngwladol.

Yn 2004 penderfynodd David newid ei yrfa a symudodd i addysg bellach fel darlithydd mewn astudiaethau busnes. Roedd yn gyfrifol hefyd am ysgrifennu nifer o gyrsiau dechrau busnes gan ganolbwyntio ar entrepreneuriaeth a datblygu busnes. Bu’n cydlynu ac yn darlithio ar ystod eang o gyrsiau rheolaeth ac arweinyddiaeth hyd at Lefel Gradd Anrhydedd. Fe’i penodwyd hefyd yn arholwr Sefydliad Siartredig Prynu  a Chyflenwi ar y lefel hon. Bu’n rhedeg ei fusnes ymgynghoriaeth rheoli hefyd, gan weithio mewn gwahanol fannau ar draws y byd ac yn India yn enwedig lle cyflwynodd nifer o bapurau i reolwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Yn sgil ei frwdfrydedd ynghyd â’i brofiad gweithredol a strategol mewn diwydiant ar draws y byd mae wedi llwyddo i ganolbwyntio ei egni ar ddarparu cefnogaeth ymarferol ac anogaeth i reolwyr ac arweinwyr fel ei gilydd i’w galluogi i fod yn hyblyg ac yn barod i addasu i newid, er mwyn cefnogi eu sefydliadau i fod yn gynaliadwy ac yn gystadleuol.

Cymwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol:

MBA – Prifysgol Cymru

Rheolwr Siartredig
Cymrawd – Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli (FInstLM)
Cymrawd  – Sefydliad Rheolaeth Siartredig