Ffion Ann Jones

Ffion Jones
Enw
Ffion Ann Jones
Swydd
Rheolwr Digwyddiadau a Marchnata
E-bost
ffion.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
5905
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Proffil

Ymunodd Ffion ar tîm ym mis Tachwedd 2007 fel Derbynwraig wrth astudio gradd gydag anrhydedd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Bangor. Fe ddechreuodd ei gyrfa fel Cydlynydd Digwyddiadau yn Ebrill 2009.

Cymwysterau

BA (Anrh) Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol – Prifysgol Bangor

ILM Lefel 5 Arweinyddiaeth Rheolaeth