Lisa Jones

Lisa Jones
Enw
Lisa Jones   
Swydd
Rheolwr y Rhaglen
E-bost
lisa.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
5950
Lleoliad
Y Ganolfan Reolaeth

Proffil

Ymunodd Lisa a'r Ganolfan Reolaeth ym mis Mehefin, 2011. Mae ei phrofiad yn cynnwys 4 mlynedd yn Manchester Business School Worldwide yn ymwneud yn benodol â myfyrwyr dysgu-o-bell yn astudio ar gyfer graddau MBA. Yn dilyn hyn, bu Lisa yn gweithio ar rhaglen LEAD Cymru, prosiect wedi ei ddylunio i gynyddu sgiliau busnes ac arweiniaeth rheolwyr busnesau bach a chanolig yn ardal cydgyfeiriol Cymru.

Graddiodd Lisa o Brifysgol Bangor yn 2004 efo gradd BSc (anrhydedd) mewn Dylunio a Thechnoleg ac yn ennill statws athro cymwysiedig.