Mathew Richards

Mathew Richards
Enw
Mathew Richards
Swydd
Swyddog Diogelwch
E-bost
m.richards@bangor.ac.uk
Ffôn
5900
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Profile

Ymunodd Mathew â thîm diogelwch yn y Ganolfan Rheolaeth ym mis Tachwedd 2010 ar ôl bod yn aelod o'r staff diogelwch yma ers dwy flynedd.
Mae Mathew yn hoff iawn o chwaraeon, mae’n frodor o’r ardal ac yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Hoffai Mathew eich croesawu’n gynnes iawn i’r Ganolfan Rheolaeth ac mae’n gobeithio y cewch amser dymunol yma.