Nicola Richards

Enw
Nicola Richards
Swydd
Cynorthwyydd Cyllid
E-bost
n.richards@bangor.ac.uk
Ffôn
5988
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Proffil

Graddiodd Nicola o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Rheoli Twristiaeth ac yna aeth ymlaen i weithio mewn gwesty 4 * Seren cyn ymuno â'r Ganolfan Rheolaeth.

Mae ganddi amrywiaeth o brofiadau yn gweithio yn y sector Lletygarwch trwy weithio mewn gwahanol westai, bwytai a bariau.

Mae Nicola yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg