Noelle Gulesserian

noelle gulesserian
Enw
Noelle Gulesserian
Swydd
Prif Ofalwr Tŷ
E-bost
n.gulesserian@bangor.ac.uk
Ffôn
5900
Lleoliad
Y Canolfan Rheolaeth

Proffil

Ymunodd Noelle â thîm y Ganolfan Rheolaeth yn Chwefror 2010 fel Prif Geidwad Tŷ.

Dechreuodd Noelle ymddiddori mewn lletygarwch yn blentyn gan helpu i weini Te P’nawn yng ngwesty ei modryb yn Dundee. Arweiniodd hyn at HND mewn Rheoli Gwesty ac Arlwyo o’r Blackpool Catering College ac yna teuliodd flwyddyn yn gweithio fel cogydd yng Ngheginau Mövenpick yn Y Swistir. Mae Noelle wedi bod yn gweithio mewn gwestai ar hyd a lled y wlad, gan ymgartrefu ym Môn yn 1995 lle bu’n rhedeg Gwesty Bae Trearddur gyda’i g?r am 15 mlynedd. Mae gan Noelle allu arbennig i roi sylw i fanylion ac mae’n sicrhau fod y Ganolfan Rheolaeth bob amser yn lle arbennig i fod ynddo.