Sarah Cropper

Sarah Cropper
Enw
Sarah Cropper
Swydd
Swyddog Lleoliad
E-bost
src21jsd@bangor.ac.uk
Ffôn
5916
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Proffil

Dechreuodd Sarah weithio yn Y Ganolfan Rheolaeth ym mis Medi 2021 fel Gweinydd Tŷ ac yna yn fis Hydref 2021 symudodd i weithio i’r Adran Ddigwyddiadau ac Adnoddau Dynol.

Cymwysterau

Yn y gorffennol, mae Sarah wedi gweithio fel Athrawes Daearyddiaeth mewn Ysgol Uwchradd ac ar hyn o bryd yn astudio MA mewn Astudiaethau Addysg ym Mhrifysgol Bangor.