Sheila Pugh

Sheila Pugh
Enw
Sheila Pugh
Swydd
Uwch Reolwr ar Ddyletswydd
E-bost
s.pugh@bangor.ac.uk
Ffôn
5986
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Proffil

Ymunodd Sheila â’r Ganolfan Rheolaeth ym mis Ionawr 2010 fel rheolwr dyletswydd. Mae ganddi lawer o brofiad o reoli gwestai a lletygarwch ac mae’n ystyried bod lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid yn flaenoriaeth. Mae profiad blaenorol yn cynnwys gweithio i Westy’r Celt yng Nghaernarfon, sydd yn westy tair seren gyda 110 o lofftydd, cyfleusterau cynadledda da ac yn lle poblogaidd i gynnal gwleddoedd priodas.


Hoffai Sheila eich croesawu’n gynnes i’r Ganolfan Rheolaeth ac mae’n gobeithio y byddwch chi wrth eich bodd gyda ni.