Proffil Staff Tanya Keith

tanya keith
Enw
Tanya Keith
Swydd
Rheolwr Datblygu Busnes Y Ganolfan
E-bost
t.keith@bangor.ac.uk
Ffôn
5960
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Proffil

Ymunodd Tanya â thîm y Ganolfan Rheolaeth fel Cyfarwyddwr Digwyddiadau a’r Lleoliad ym mis Mehefin 2008 er mwyn datblygu a hyrwyddo’r cyfleusterau fel lleoliad ar gyfer hyfforddiant, gweithdai, cynadleddau a digwyddiadau gyda’r mantais ychwanegol o gael lle i aros ar y safle.

Dros y 23 mlynedd diwethaf cafodd Tanya brofiad ym meysydd rheoli cyfleusterau ac eiddo a gwasanaethau cwsmeriaid wrth weithio i sefydliadau yng nghanol Llundain megis Cluttons, Savilles a Chesterton Lalonde ble datblygodd Gwasanaeth Rhentu i Uwch Reolwyr oedd yn cynnig rhaglen “hwyluso” i uwch reolwyr oedd yn cyrraedd y DU o dramor i’w helpu ym mhob agwedd ar y symud.

Cychwynnodd am Efrog Newydd wedyn lle enillodd Trwydded Realtor i rentu/gwerthu llofftydd yn ardal Efrog Newydd Fetropolitanaidd yr Unol Daleithiau.

Dair blynedd yn ôl penodwyd Tanya yn Rheolwr Gwasanaethau Busnes yn Technium CAST, Bangor, cyfleuster 60,000 o droedfeddi sgwâr yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf, sy’n meithrin busnesau newydd TG ac yn rhan o broject adfywiad economaidd dan nawdd WEFO.  Un o’i chyfrifoldebau eraill oedd datblygu a rhedeg rhaglen rheoli digwyddiadau yn CAST.

Cymwysterau ac Aelodaeth cyrff Proffesiynol :

Astudiaethau Busnes – Oxford Polytechnic

Aelod o CIM – Sefydliad Siartredig Marchnata